ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 5

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลไผ่ใหญ่ จ.ลพบุรี ลงพื้นที่ชุมชน เสริมสร้างสุขภาวะที่ดี และแจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ป้องกัน Covid-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 4

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร เร่งซ่อมแซมบ้านพอเพียง ทั้งตำบล ให้แล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2563 นี้

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 3

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลหนองสรวง จ.สระบุรี เร่งซ่อมแซมบ้านพอเพียงทั้งตำบล ให้แล้วเสร็จ เดือนพฤษภาคม 2563 นี้

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 2

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนฯ จ.อ่างทอง ร่วมกับสภาฯ ตำบล เครือข่ายจังหวัด และแกนนำเครือข่ายเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาค สร้างความเข้าใจ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมือง/ชนบท และโครงการบ้านพอเพียง (เพิ่มเติม) ปี 2563

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1

เรื่องดีดีที่ชุมชน : แกนนำ สอช. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ภาค สร้างความเข้าใจ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมือง และโครงการบ้านพอเพียง (เพิ่มเติม) ปี 2563 ผ่านโปรแกรม Line

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 14

เรื่องดีดีที่ชุมชน : งานปฏิบัติการชุมชนอีสาน ออกสตาร์ทคลิปส่งเสริมสินค้าองค์กรชุมชน หนุนตลาดนัดองค์กรชุมชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 13

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนตำบลสำโรง จังหวัดสุรินทร์

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 12

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนองค์กรชุมชตำบลสารภีจับมือ อบต. อสม. และกลุ่มแม่บ้านผลิตหน้ากากแจกทุกครัวเรือน เน้นเสริมทักษะเพิ่มรายได้ให้ชุมชนในช่วงโควิท-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 11

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลนางาม มอบน้ำดื่มสนับสนุนจุดตรวจ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 10

เรื่องดีดีที่ชุมชน : มุกดาหารเดินหน้าบันทึกความร่วมมือ ใช้วิธีทยอยทำ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด