ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide1

สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาแก้วและกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาแก้วจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยการลดรายจ่ายเพิ่มความมั่นคงทางด้านอาหารผลกระทบจากโรคโควิด-19 ระบาด

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide9

สภาองค์กรชุมชนตำบลพลิ้ว จ.จันทบุรี ร่วมกับท้องถิ่นและท้องที่รณรงค์ ให้ความรู้ เรื่อง โควิด 19 พร้อมทำน้ำยาฆ่าชื้อและแจกเอกสารให้เฝ้าระวังกับประชาชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide8

ชุมชนสามัคคีติวานนท์ นนทบุรี ใช้วิกฤตให้เป็นโอกาส เนื่องจากยังไม่ได้ปลูกบ้าน สมาชิกใช้พื้นที่ว่างทำแปลงผัก เพื่อไว้เก็บกินกันในชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide6

กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตคลองสามวา กรุงเทพฯ แจกข้าวสาร น้ำมัน ไข่ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกเบื้องต้น #โควิด-19

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Slide7

เมืองยานนาวา กรุงเทพฯ จัดทำแอลกอฮอล์เจล 10 ชุดเพื่อนำไปทำให้กับชุมชนสมาชิก ใน 10 ชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide5

สหกรณ์บ้านมั่นคงผีขุด เมืองบางปะกง ได้ช่วยเหลือพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide3

สภาองค์การชุมชนเขตสายไหม กรุงเทพฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกัน โดยได้ออกให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 Slide2

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลลำไทร จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมการจัดเย็บแมสและเจลล้างมือเพื่อใช้ป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Slide1

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลปลายบาง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และวัด ในเขตพื้นที่ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อระบาดCOVID-19

อ่านรายละเอียด