ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 325731856 860009301871575 1394880210330767289 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2067 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง คึกคักประชุมกลั่นกรองและพัฒนาโครงการบ้านพอเพียง ประจำปี 2566 จำนวน 12 ตำบล 350 ครัวเรือน

ระยอง/ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 325932243 834034861180079 5015882735250572632 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2066 : เวทีทำความเข้าใจและพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยฯ ประจำปี 2566 จังหวัดฉะเชิงเทรา 7 ตำบล

ฉะเชิงเทรา/ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2566 เวทีทำความเข้าใจ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 5828861e Ce6e 4ca3 A6fd C759e033ffab

เพชรบุรี เปิดเวทีกลั่นกรองโครงการระดับตำบลและจังหวัด ปี 2566 เสนอรับงบ พอช. กว่า 7 ล้านบาท

เพชรบุรี : เมื่อวันที่10 – 13 มกราคม 2566 ขบวนองค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Timeline 20230112 102206

คปอ.กาญจบุรี พิจารณากลั่นกรองโครงการรับงบประมาณ พอช. ปี 2566 ให้น้ำหนักโครงการเป็นเครื่องมือการพัฒนาโดยพื้นที่เป็นตัวตั้ง พัฒนาคนและชุมชนได้ทุกมิติ

กาญจนบุรี : วันที่ 10 – 11 มกราคม 2566 คณะประสานงานเครื…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20230111 092519

ตำบลช้างแรกเดินหน้าพัฒนาโครงการบ้านมั่นคง เตรียมเสนอรับงบ พอช. แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยชนบท ปี 2566

ประจวบคีรีขันธ์ : เมื่อวันที่ 8 – 9 มกราคม 2566 ส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆ 1447625

เครือข่ายสังคมสุขภาวะและนโยบายเปิดวงแลกแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำ ย้ำแก้ปัญหาความยากจนตรงจุดและมีส่วนร่วมต้องสร้างกลไกในพื้นที่

สวนโมกข์ กทม. : วันที่ 13 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. สำน…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

เปิดแล้วจ้า… ‘ตลาดลานร่มสัก’ ตลาดสีเขียวที่ จ.อุทัยธานี สร้างความมั่นคงทางอาหาร-สร้างเศรษฐกิจชุมชน

ตลาดลานร่มสักเริ่มเปิดตลาดเมื่อวันที่ 27 ธันวาคมที่ผ่าน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง 324893916 839417420482318 5838800660113999032 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2065 : คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ พอช. ได้เปิดเวทีพิจารณากลั่นกรองโครงการบ้านพอเพียง ปีงบประมาณ 2566

สมุทรปราการ/ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ศูนย์ประสานงา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 322498992 476919077969594 2581078939995033718 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2064 : “กรรมการขับเคลื่อนกองทุนสวัสดิการ ชุมชนเมืองคอนเห็นชอบกรอบงบสมทบและพัฒนากองทุนฯ วงเงิน7.9 ล้านบาท”

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมศ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 323138234 888892448824267 7520526292818261727 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2063 : โยงขบวนเครือข่ายองค์กรชุมชนโคราช เชื่อมภาคี สาน “มิตรภาพฟอรั่ม”

นครราชสีมา/ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 ณ โรงแรมสีมาธานี…

อ่านรายละเอียด