ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577960099

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลคลองเขิน สภาองค์กรชุมชนร่วมกับกองทุนสวัสดิการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577950200

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จังหวัดลพบุรีจัดเวทีทำความเข้าใจบ้านมั่นคง พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนในพื้นที่ตำบลป่าตาล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577941414

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลพระแท่นปิดโครงการบ้านพอเพียงงวด 1 เตรียมเบิกงวด 2 พร้อมถกปัญหาข้อติดขัดจากสถานการณ์โควิด – 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1588577932433

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลหนองชุมพลเหนือ ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนพร้อมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1588577922548

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สมุทรสาครเดินหน้าเร่งซ่อมแซมบ้านพอเพียงทั้ง 15 ตำบล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577877839

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 11

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577812172

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านแก้ง จัดเวทีทบทวนสภาฯ และเดินหน้าทำแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577802714

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลโพตลาดแก้ว เดินหน้าคัดกรองสุขภาพ สำรวจ และแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่คนในชุมชน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 6

เรื่องดีดีที่ชุมชน : น้ำพริกน้ำย้อยจากเชียงใหม่ ถึงมือคนไร้บ้าน ขอนแก่น

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 5

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เทศบาลเมืองชุมแพมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ พี่น้องบ้านมั่นคงเมืองชุมแพ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด