บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น

“บ้านมั่นคงเมืองชุมแพ” อีก 1 นิยาม คำว่า”บ้านที่มากกว่าบ้าน” ร่วมแรงร่วมใจกัน “ทำนารวม และโรงน้ำดื่ม”

       ชุมแพพลเมืองหนาแน่น ดินแดนต่อแคว้นภูเวียง ภูเขีย…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสวัสดิการชุมชน 1594987794193

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1010 : “ร่วมขับเคลื่อนการเสนอร่าง พระราชบัญญัติส่งเสริมระบบสวัสดิการของชุมชน”

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109360428 3242839975806066 8611340895480589431 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1009 : “หัวใจ แผนชีวิตชุมชน” การจัดกระบวนการ”การพัฒนาผู้นำในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม”

ลำพูน /  “หัวใจ แผนชีวิตชุมชน” การจัดกระบวน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1594986605468

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1008 : ประธานคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนพี่น้องบ้านมั่นคงจังหวัดสตูล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 111361783 2910602515717895 6379781733092778384 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1007 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงาน​โครงการบ้านพอเพียง​ชนบท​ ณ​ ตำบลดอนเมย​ อ.เมือง​ จ.อำนาจเจริญ​

อำนาจเจริญ​ / นายชูรินทร์​ ขวัญทอง​ ผู้ตรวจราชการกระทรว…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109427838 2908487392596074 3902528557902973644 N

เรื่องดีดีทีชุมชน ตอนที่ 1006 :คุณสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ลงพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานี เยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องชุมชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ

อุบลราชธานี / คุณสมสุข บุญญะบัญชา ที่ปรึกษาสถาบันพัฒนาอ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

จังหวัดอุทัยธานี-พอช. รวม 16 หน่วยงานผนึกพลังฟื้นฟูชุมชนชาวแพสะแกกรัง อนุรักษ์ชุมชนเรือนแพแห่งสุดท้ายของประเทศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม

จังหวัดอุทัยธานี-พอช. รวม 16 หน่วยงานผนึกพลังฟื้นฟูชุมช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109582302 148277226842104 1361190373643990949 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1005 : ประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลระดับโซน(ตะวันออก) 4 อำเภอ 22 สภา ประกอบด้วย กาญจนดิษฐ์ ดอนสัก เกาะสมุย และ เกาะพะงัน ขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนระดับโซน

สุราษฎร์ธานี / ณ ศาลาหมู่บ้านตำบลทุ่งกง ประชุมสภาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 108203400 3372441152787454 6866314546732060524 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1004 : พอช.จับมือภาคีเดินหน้าพัฒนาผู้นำองค์กรชุมชน จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 63 ปัตตานีเดินหน้าพัฒนาศั…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 108930284 306608263807771 3147688094958764554 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1003 : ครูกลุ่มเป้าหมายพิเศษ (ครูผู้สอนผู้ด้อยโอกาส )กศน.อำเภอเมืองขอนแก่น จัดกิจกรรมการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายพิเศษ(ผู้ด้อยโอกาส) ณ ศูนย์ฟืนฟูฯ คนไร้บ้าน ‘บ้านโฮมแสนสุข’

พิจิตร / คณะทำงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตร ร่วม…

อ่านรายละเอียด