ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

บ้านมั่นคงและเครือข่ายกองทุนสวัสดิการเทศบาลนครปากเกร็ด ผนึกความร่วมมือ คลังยังชีพคนจนชุมชนเมือง 1,100 ชุด

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเทพราช แจกอาหารให้กับผู้ที่ได้ผลกระทบจากโรคโควิด-19

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577966949

เรื่องดีดีชุมชน : บมค.บ้านครัวร่วมกับเทศบาลท่าลานทำแผนป้องกันและฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577960099

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลคลองเขิน สภาองค์กรชุมชนร่วมกับกองทุนสวัสดิการฯ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและหน้ากากอนามัยแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577950200

เรื่องดีดีที่ชุมชน : จังหวัดลพบุรีจัดเวทีทำความเข้าใจบ้านมั่นคง พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนในพื้นที่ตำบลป่าตาล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577941414

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลพระแท่นปิดโครงการบ้านพอเพียงงวด 1 เตรียมเบิกงวด 2 พร้อมถกปัญหาข้อติดขัดจากสถานการณ์โควิด – 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577932433

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลหนองชุมพลเหนือ ขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนพร้อมสำรวจข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1588577922548

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สมุทรสาครเดินหน้าเร่งซ่อมแซมบ้านพอเพียงทั้ง 15 ตำบล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577877839

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคเหนือ สานพลังสร้างความเช้มแข็งของขบวนองค์กรชุมชนในสถานการณ์ COVID-19 11

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1588577812172

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านแก้ง จัดเวทีทบทวนสภาฯ และเดินหน้าทำแผนฟื้นฟูหลังสถานการณ์โควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด