เกาะติดสถานการณ์ covid-19ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ศูนย์บ่อยางพึ่งพาตนเอง จังหวัดสงขลา พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้สมาชิกชุมชน

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เครือข่ายบ้านมั่นคงปัตตานี รวบรวมข้าวสาร อาหารแห้ง แจกจ่าย บรรเทาความเดือดร้อนช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้กับสมาชิก

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เครือข่ายบ้านมั่นคงเมืองบางกะปิ กรุงเทพฯ ร่วมแรงร่วมใจผลิตเจลล้างมือ

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ครัวกลางและครัวชุมชนเราไม่ทอดทิ้งกัน

บ้านมั่นคงคลองลัดภาชี จัดทำอาหารครัวกลางสู่เมืองภาษีเจริญ

อ่านรายละเอียด
ครัวกลางและครัวชุมชนเราไม่ทอดทิ้งกันประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชน/กองทุนสวัสดิการชุมชนเขตลาดกระบัง สนับสนุนการจัดตั้งโรงครัวชุมชนแขวงทับยาว เขตลาดกระบัง

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองกี่ ปราจีนบุรี ดำเนินการตามโครงการ ” ห่วงใย ต้านภัยโควิท – 19″

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ตำบลดงกระทงยาม มอบถุงยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส ในโครงการชุมชนคุณธรรม

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เครือข่ายบ้านมั่นคงจังหวัดปทุมธานี นำแอลกอฮอล์ แจกให้กับพี่น้องในชุมชน

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

สภาองค์กรชุมชนลาดสวาย ลงพื้นที่ 11 หมู่บ้าน ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง มอบถุงยังชีพให้แก่สมาชิกหมู่บ้านในตำบลทุ่งต่อ

อ่านรายละเอียด