ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 512134

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 เปิดเวทีพิจารณาโครงการปีงบประมาณ 2567

  เพชรบุรี : วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสำ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น S 14655535

พิธียกเสาเอกบ้านมั่นคงชุมชนมิตรประชาพัฒนา …คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง คืนสายคลองให้ส่วนรวม

วันที่ 14 ธ.ค.66 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 10649649 0

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจับมือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประสานพลังการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง

พอช. / 13 ธันวาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและกองทุนเ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือบ้านมั่นคง 1

‘วราวุธ’ รมว.พม.ร่วมงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือ 2566’ลงนาม MoU. 3 ฝ่ายฟื้นฟู ‘ชุมชน-คน-คลองแม่ข่า’ จ.เชียงใหม่

ผู้ร่วมงานวันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือที่สำนักบริการวิชาก…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือ 1

พม.-พอช.-ภาคีจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลกภาคเหนือ 2566’ที่เชียงใหม่การแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิต‘คนแม่แจ่ม-คลองแม่ข่า’

  ส่วนหนึ่งของชาวบ้านตำบลท่าผา  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียง…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 510937 0

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนเปิดเวทีพิจารณาโครงการปีงบประมาณ 2567

ลพบุรี : วันที่ 8 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก

พอช.จัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

จังหวัดกาญจนบุรี : วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะทำงานพิจารณ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตกข่าวประชาสัมพันธ์

‘กองเลขากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดกระบวนการตรวจเอกสารโครงการ ปี 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอโครงการต่อคณะทำงานพิจารณาโครงการกลุ่มจังหวัดฯ’

          จังหวัดเพชรบุรี : ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 1

พลิกฟื้น ‘ชุมชน-คน-คลองแม่ข่า’ จ.เชียงใหม่ สู่ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”

สภาพคลองแม่ข่าเมื่อราว 20 ปีก่อน  ชาวบ้านช่วยกันลอกคลอง…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสินเชื่อเพื่อการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

‘แม่แจ่มโมเดล’…การแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิต  ปลูกไผ่-กาแฟแทนข้าวโพด สร้างธุรกิจ ‘ต้นน้ำ-ปลายน้ำ’

นาขั้นบันไดที่บ้านป่าบงเปียง ต.ช่างเคิ่ง  (ภาพจาก httpd…

อ่านรายละเอียด