สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1590646815292

เรื่องดีดีที่ชุมชน : “สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขับเคลื่อนแผนงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 “

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1590646740331

เรื่องดีดีที่ชุมชน : นครศรีธรรมราช : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาแก้ว พร้อมส่งต่อ ต้นกล้าพืชผักสวนครัว

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1590646707532

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เมืองบางกะปิ นำข้าวสารอาหารแห้ง เจลล้างมือ ผ้าปิดจมูก แจกพี่น้องที่เดือดร้อน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ครัวกลางและครัวชุมชนเราไม่ทอดทิ้งกัน 1590646686592

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ครัวกลาง เมืองภาษีเจริญ ครั้งที่ 4 แหล่งอาหารชุมชน พร้อมรับประทานชุมชนคลองลัดภาชี ภาษีเจริญ

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1590646652208

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เครือข่ายชาวบ้านเมืองนครปากเกร็ด นำข้าวสาร อาหารแห้ง ไปมอบให้ชุมชนคลองส่วยที่ปลูกบ้านรุกร้ำคลองจำนวน 35 ครัวเรือน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1590646585000

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาองค์กรชุมชนตำบลฝาละมี ดีใจที่ได้เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยง ประสานงานช่วยเหลือชาวตำบลฝาละมีในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1590646567320

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนมัสยิดดารุลอิสลามียะฮ์ ต.เกตรี ได้ประสานงานไปยัง วัฒนธรรม จ.สตูล เพื่อรับการสนับสนุนถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือสมาชิกกองทุน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1590646517735

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ภาคีเมืองคอน จับมือเดินหน้าสร้างตลาดปลอดภัย ติดตั้งอ่างล้างมือพึ่งเท้า(เท้าเหยียบ) บริการประชาชน…ล้างมือก่อนเข้าตลาด

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ครัวกลางและครัวชุมชนเราไม่ทอดทิ้งกัน 1590646479931

เรื่องดีดีที่ชุมชน : เมืองภาษีเจริญ ชุมชนคลองลัดภาชี ครัวกลางแหล่งอาหารชุมชน ได้ ประกอบอาหาร เพื่อให้ผู้เดือดร้อนได้อิ่มท้อง

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 1590646460902

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลหนองหมากฝ้าย ลงพื้นที่ แจกอาหารแห้งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับคนในตำบล

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด