สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม…ครั้งที่ 9’ “นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังคมได้ประโยชน์จริง”

ส่วนหนึ่งของผู้เข้าร่วมงาน  ‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 302454

การถอดองค์ความรู้การพัฒนาตำบลเข้มแข้งในมิติ “คนมีคุณภาพ” ตำบลพระแท่น อำเภอท่ามะกา และตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

แกนนำตำบลพระแท่น วันที่ 19 เมษายน 2566 ทีมงานสำนักพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Codi Default Image

กองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดลพบุรี จัดเวทีสร้างการเรียนรู้และออกแบบของคณะทำงาน ‘ระดับโซน’

จังหวัดลพบุรี : วันที่ 20 เมษายน 2566 คณะทำงานสวัสดิการ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 99480

ทีมงานกลไกการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพะเยา องค์กรสมาคมเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี้ยมผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงในพื้นที่ เทศบาลตำบลเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา

พะเยา / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2566 เจ้าหน้าที่ สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 340635308 982393473191004 7583455232988290745 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2128 : กองทุนสวัสดิการชุมชน จ.ขอนแก่น ส่งเสริมการสร้างอาชีพเพิ่มรายได้คนในชุมชน

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2566 คณะอนุกรรมการบริหาร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 447408

ขบวนฯ เศรษฐกิจภาคกลางและตะวันตก หารือหน่วยงานเดินหน้าศูนย์กระจายสินค้าชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี ชง พอช.สนับสนุนสินเชื่อเป็นทุนขับเคลื่อนงานช่วงเริ่มต้น

กาญจนบุรี : วันที่ 10 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม 110 อาคา…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 340970221 6093739404047892 4989784978955928149 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2127 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดขอนแก่น MOU เสริมสร้างความเข้มแข็ง แก่องค์กรชุมชน ปี 2566

ขอนแก่น/ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566 ขบวนองค์กรชุมชนจังห…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Codi Default Image

พอช. ภาคกลางและตะวันตกจัดประชุมสัญจร แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง ร่วมกับเครือข่ายที่ดินที่อยู่อาศัย จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว : วันที่ 6 – 8 เมษายน 2566 สำนักงานภาคกลางและตะ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 340072354 940095397013350 6346008881000336445 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2126 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ : MOU หนุนเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชน

กาฬสินธุ์/ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 ขบวนองค์กรชุมชนจัง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 340503097 1435478583929598 6360396007611448161 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2125 : หัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดตัว บ้านพอเพียงตำบลชะอวด “สร้างบ้าน สร้างความสุข”

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. …

อ่านรายละเอียด