การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 1

จาก ‘มะน้ำแก้ว’ บนดอย…สู่ ‘ฟักทองอินทรีย์’ ที่ห้างใหญ่ในเมือง เส้นทางพลิกฟื้นไร่ข้าวโพด-ดอยหัวโล้นสู่เกษตรอินทรีย์ที่บัวใหญ่ จ.น่าน

ฟักทองอินทรีย์น่าน  นำมาแปรรูปเป็นขนมและผลิตภัณฑ์ต่างๆ …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือE-Library 6

คนดอยเต่า จ.เชียงใหม่ ‘ฮอมแฮง’ สร้างบ้าน-สร้างเศรษฐกิจ-แก้ปัญหาที่ดิน ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมูดำ-วัวเนื้อ สร้างชีวิตที่มั่นคง

  ทะเลสาบดอยเต่าในช่วงน้ำขึ้น เป็นแหล่งท่องเที่ยวท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

‘คนแม่แจ่ม’ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเมืองทุกมิติ (4) การแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย…สร้างแม่แจ่มให้เป็นเมืองสีเขียว

ดอยหัวโล้นจากการถากถางเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกข้าวโพด  เพ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

‘คนแม่แจ่ม’ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเมืองทุกมิติ (3) จากม่อนบ่อเฮาะ…สู่ ‘แม่แจ่มโมเดล’…การพัฒนาที่ยั่งยืน

 อำเภอแม่แจ่มโอบล้อมไปด้วยขุนเขา  อยู่ไม่ไกลจากดอยอินทน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 1703841690857

พม.-พอช. มอบของขวัญปีใหม่ ‘ชาวบ้านไผ่ จ.ขอนแก่น’ สร้างบ้านใหม่ 300 หลัง ร่วมมือภาคเอกชน-ท้องถิ่น-ชุมชน มอบบ้านเฟสแรก 120 หลัง “คุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคน”

พิธีขึ้นบ้านใหม่ ‘บ้านมั่นคง สหกรณ์เคหสถาน 4 ชุมชนเมือง…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ 1

‘คนแม่แจ่ม’ จ.เชียงใหม่ เดินหน้าพัฒนาเมืองทุกมิติ (2) จากภัยพิบัติ ‘บ้านยางหลวง’ สู่ยุค ‘สร้างบ้านแปงเมือง’

อำเภอแม่แจ่มมีช่างทอผ้าซิ่นตีนจกที่มีชื่อเสียง มีวัฒนธร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชน 1990677 0

‘ดร.กอบศักดิ์’ ประธานบอร์ด พอช. ลงพื้นที่ร้อยเอ็ด และอำนาจเจริญ เมืองธรรมเกษตร ศึกษาโมเดลการพัฒนาที่อยู่อาศัย และโมเดลการแก้ไขปัญหาความยากจน ส่งเสริมความเข้มแข็งชุมชนฐานราก

ร้อยเอ็ด / ระหว่างวันที่ 22-23 ธันวาคม 2566 นายกอบศักดิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคใต้ 1

“สมัชชาสวัสดิการชุมชนคนนคร 2566”

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566  เครือข่ายสวัสดิการชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 07

กระทรวง พม.-พอช. ‘ร่วมใจต่อต้านการทุจริต’ เนื่องในโอกาส ‘วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล’ 2566

  การจัดกิจกรรมเนื่องใน ‘วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล’…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก 1

ปิดประชุม ‘ระดับชาติสภาองค์กรชุมชนตำบล’ ครั้งที่ 15 ปี 2566 ระดมข้อเสนอแนวทางจากชุมชนทั่วประเทศให้รัฐ-หน่วยงานเกี่ยวข้องแก้ไข เสนอหนุน Soft Power 1 แสนชุมชน-ปรับ ‘ดิจิทัลวอลเล็ต’ เป็นกองทุนให้เกิดความยั่งยืน

ผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลมอบข้อเสนอเชิงนโยบายที่ระดมมาจา…

อ่านรายละเอียด