ภาคใต้สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 150927497 3825430957517235 9161535528881299578 N

“พอช.ใต้จัดเวทีบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์และชุมพร”

สุราษฎร์ธานี / ณ ห้องประชุม ตึกบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลั…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 152096935 749913145954976 8821888953756984668 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1265 : เสน่ห์หนึ่งของการทำงานบ้านมั่นคง คือ การได้เห็นมุมพิเศษของชุมชน

เสน่ห์หนึ่งของการทำงานบ้านมั่นคง คือ การได้เห็นมุมพิเศษ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 152422495 725066431732320 3794050727268459530 O

พอช.กาคกลางตะวันตก ลงพื้นที่สนับสนุนการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยภายใต้การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รื้อ

ประจวบคีรีขันธ์ / สำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 153334751 3682593288455538 428111543862073800 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1264 : ยกระดับไปสู่กลไกเชิงสถาบัน กลุ่มเกษตรอินทรีย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนสร้อยหล้า บ้านแม่พุง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

แพร่ / เมื่อการทำงานยกระดับไปสู่กลไกเชิงสถาบัน กลุ่มเกษ…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 151229039 865866990643429 6541558291012791778 O

สภาลมหายใจพะเยาจัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ “ท้องถิ่นกับการแก้ไขปัญหามลพิษไฟป่า หมอกควันและฝุ่น PM2.5”

พะเยา / ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง เครือข่า…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 151266669 3822840367776294 2596948519239162670 O

” สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากพูนพัฒนาจำกัดจัดประชุมใหญ่ประจำปี พร้อมจ่ายปันผล ร้อยละ 10 สมาชิกได้เฮกันถ้วนหน้า”

นครศรีธรรมราช / ณ ศาลาชุมชนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงปากพู…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 151053960 3820546734672324 7198368708884453874 N

” กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อ. เชียรใหญ่ จัด ประชุมใหญ่สมาชิกประจำปี สมาชิกกองทุนและหน่วยงานภาคีเข้าร่วมอย่างคึกคัก “

นครศรีธรรมราช /  เมื่อวันที่20/2/2564 กองทุนสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชน 151523893 439086180875151 8669022546283098925 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1263 : กองทุนตำบลบ้านราม และกองทุนตำบลควนชะลิก ได้รวมตัวกันในการพัฒนาศักยภาพกรรมการโดยกระบวนการถอดบทเรียน

นครศรีธรรมราช / กระบวนการพัฒนาศักยภาพกรรมการสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150712073 3501948476583293 4734144769277960813 N

พอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมพิธีลงบันทึกความ (MOU) ร่วมมือกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆในระดับพื้นที่ทุกมิติ

นครพนม /  นางสาวเฉลิมศรี ระดากูล ผู้อำนวยการภาคตะวันออก…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 150893158 723177701921193 6846853515451320093 N

พอช.สำนักบ้านมั่นคงและที่ดินร่วมกับภาคประชาสังคม ลงพื้นที่พัฒนาโครงการบ้านมั่นคง ต.ดงลาน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น /  พอช.สำนักบ้านมั่นคงและที่ดินร่วมกับภาคประชาส…

อ่านรายละเอียด