การแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 158891612 3916309451792445 2570937323472515869 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1276 : กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจทางเลือก ภายใต้การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมตำบลโป่งแดง จังหวัดตาก ณ สวนไผ่นายประนอม

ตาก /การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคี ตามบันทึกข้อตกล…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก P Mip11

บันทึกความร่วมมือเป็นเพียงจุดเริ่มต้น…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Img 6286

6 หน่วยงาน ขับเคลื่อนความร่วมมือการกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

  จากบันทึกความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชน 158619434 383429602702215 6844632466995672700 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1275 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 พร้อมมอบเครื่องวัดอุณหภูมิ หน้าผาก (Forehead Thermometer)

สุราษฎร์ธานี / ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประสงค์ ค…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ Qoute Sanong 2 01

“เราไม่รอชนะด้วยทุนอื่น เราชนะด้วยทุนของชุมชน”

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 156458382 3888252407887745 6262626586050329418 N

“เวทีขับเคลื่อนงานจังหวัดนครสวรรค์ และบันทึกความร่วมมือ พื้นที่ตำบลปฏิบัติการ ปี64” ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์

นครสวรรค์ / “เวทีขับเคลื่อนงานจังหวัดนครสวรรค์ และบันทึ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 19890201

แก้เหลื่อมล้ำยากจน สร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่

กาฬสินธุ์ / วันที่ 9-10 มีนาคม 2564 สถาบันพัฒนาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 158330491 3885291628183823 8208252816617209256 O

“สภาองค์กรชุมชนตำบลเข้มแข็ง ก้าวสำคัญสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน”

7 มี.ค.64 จ.อุทัยธานี จัดเวทีสร้างความเข้าใจพื้นที่ตำบล…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 157227307 3624098500971688 2978862962643181422 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1276 : พอช.ภาคใต้ สนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ร่วมแรงกับ กำลังพล ร.๑๕๒ พัน.๓ เริ่มสร้างบ้านให้ นายรอเซ็ง โว๊ะ พื้นที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ยะลา / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  สนับสนุนกา…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 157575296 732738634298433 396510315530066607 O

พอช.สำนักงานภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีเรียนรู้การสอบทานโครงการบ้านมั่นคงกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

สระบุรี  / ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนหนองสามห้าง จำ…

อ่านรายละเอียด