ภาคใต้ชุมชนริมคลองสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

‘คนเกาะแรต’ อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ใช้ทุนธรรมชาติและรากเหง้าท้องถิ่นพัฒนาท่องเที่ยวชุมชน เรียนรู้วิถีท้องถิ่น ชิม‘หมูเน่าไหหลำ’ ชม‘โลมา 3 สายพันธุ์’

  วิถีประมงพื้นบ้านยามเช้าที่เกาะแรต              …

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกสวัสดิการชุมชน S 157220881 0 0

ภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีพิจารณารางวัลองค์กรสวัสดิการชุมชน ผู้สรรสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ตามแนวคิด ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ “คุณภาพแห่งชีวิตปฏิทินแห่งความหวัง จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ประจำปี 2566

สุพรรณบุรี : วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 สถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

พลังสตรีปัตตานีที่ ‘รูสะมิแล’ ‘สร้างสวัสดิการ สร้างอาชีพให้ชาวชุมชน’

ส่วนหนึ่งของแกนนำสตรีรูสะมิแล  จ.ปัตตานี          ปัตตา…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ Img 3224

พอช. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรวมพลังหยุดความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และครอบครัว

สุพรรณบุรี /  (25 พ.ย. 66) เวลา 17.00 น. นายฤษดา สมประส…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์-หน่วยงานภาคีร่วมจัดงาน ‘วันที่อยู่อาศัยโลก 2566’ “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี” ที่ชุมชนซอยรามคำแหง 39 กรุงเทพฯ

ผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธียกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ที่ชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 4

“บ้านมั่นคง…ใต้ร่มพระบารมี” ที่วังทองหลาง กรุงเทพฯ ต้นแบบชุมชนบนที่ดินสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

  ชุมชนรุ่งมณีพัฒนา ซอยรามคำแหง 39 ชุมชนบนที่ดินขอ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก S 40779780 0

ภาคกลางและตะวันตกจัดประชุม คทง.พิจารณาโครงการระดับกลุ่มจังหวัด เตรียมความพร้อมกลั่นกรองโครงการปี 2567

              กรุงเทพมหานคร : วันที่ 21 พ.ย. 2567 ณ ห้อ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Img 2557

ผอ.พอช. เปิดการสัมมนาและปาฐกถา “การขับเคลื่อนของกลไกภาคประชาชน” โดยสภาองค์กรชุมชน ในวาระมหานคร

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 กระทรวง พม. โดย นายวราวุธ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

บอร์ด พอช. หนุนการพัฒนาคน ขบวนองค์กรชุมชน โดยใช้โครงการเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

  พอช. / วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 301…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

พอช.หนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนภาคใต้ 14 จังหวัด สร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่-กลุ่มสตรีร่วมพัฒนาชุมชน

การซ่อมสร้างบ้านเรือนตามโครงการ ‘บ้านมั่นคงชนบท’ ในภาคใ…

อ่านรายละเอียด