สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 3568

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1028 : คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และคณะทำงานเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคเหนือ ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนการทำงาน

เชียงราย / คณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109757075 2421096584849441 4902147498152204723 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1027 : เครือข่ายทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า จังหวัดกำแพงเพชร และ ในนาม เครือข่ายป่าชุมชน วางแผน และแนวทางร่วมกัน กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้

กำแพงเพชร /  กับอีกหนึ่งภารกิจเกี่ยวกับทางด้านทรัพยากรใ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 110216796 2923508844427262 1215295772359327757 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1026 : “สภาองค์กรชุมชน” จิ๊กซอว์สานต่องานพัฒนาบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม

หากเอ่ยถึง การบูรณาการงานพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมแล้ว เรื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันสวัสดิการชุมชน 109401299 3257228517700545 7614506315972680159 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1025 : “ว่าด้วยการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย”

เชียงใหม่ /  การประชุมคณะทำงานที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109983722 1160679200959163 3384946044250654576 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1024 : การประสานงานเชื่อมโยงของสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าพุทรา/สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าพุทรา

กำแพงเพชร / การประสานงานเชื่อมโยงของสภาองค์กรชุมชนตำบลท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109806894 3220784764648527 7382582228686503447 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1023 : พอช. พร้อมผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ จังหวัดนราธิวาส ร่วมต้อนรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง พม.

นราธิวาส /  พร้อมผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาส…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 110317087 2921747737936706 5181930689530220248 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1022 : สภาองค์กรชุมชนตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้ทำพิธีมอบบ้านพอเพียง ปี 2563 จำนวน 7 ครัวเรือน

หนองคาย /  สภาองค์กรชุมชนตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดห…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 109383430 1661390224029797 2107198625022731238 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1021 : ผู้ตรวจราชการ พม. พร้อมคณะ.. ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลกกดู่ อ.เมืองเลย จ.เลย ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงชนบท

เลย / ขบวนองค์กรชุมชน จ.เลย (คปอ.เลย)ร่วมกับสภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 108185816 2614159425471729 4920656934374563758 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1020 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิษฐ์ ร่วมเป็นเกียรติและมอบทุนการศึกษาให้แก่สมาชิกกองทุนที่มีผลการเรียนดี เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ตามที่ระเบียบกองทุนกำหนด

สุราษฎร์ธานี / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทุ่งกง อ.กาญจนดิ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันบ้านมั่นคง 109941866 596059238007035 2062878179534097587 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1019 : พอช. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ติดตามกรณี ชุมชนที่อาศัยในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟทางคู่ อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ / เข้าร่วมประชุม ตรวจติด…

อ่านรายละเอียด