ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

วุฒิสภา-ภาคีเครือข่ายฯ จัดเวทีเสวนาเรื่อง “พลเมืองกัมมันตะกับตำบลเข้มแข็ง” ‘นพ.ประเวศ’ แนะสร้างพลเมืองที่ตื่นรู้เป็นวาระแห่งชาติแก้ปัญหาการเมือง-เศรษฐกิจ

พอช./ วุฒิสภา-ภาคีเครือข่ายฯ ร่วมจัดเวทีเสวนา ‘พลเมืองก…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117438142 1262437350759235 8862402338263722369 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1091 : เรายังคงมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องการจัดการทรัพยากรของคนในชุมชน เวทีสานพลังองค์กรชุมชนในการจัดการทรัพยากร (ดิน น้ำ ป่า)

กำแพงเพชร /เรายังคงมีความเชื่อและศรัทธาในเรื่องการจัดกา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 118162399 2642528756063363 612789152501996032 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1090 : เปิดโรงทอนครบางจำ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี / นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117591978 683919772196321 6799753723982317056 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1089 : ทีมคณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ สร้างสรรค์สวัสดิการชุมชน ในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ มีอำเภอปง,อำเภอจุน,และอำเภอเชียงม่วน

พะเยา / ทีมคณะทำงานเครือข่ายสร้างบ้านแปงเมืองพะเยา จัดเ…

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117387028 3334177183339011 4790937186248254140 N (1)

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1087 : “ปักธงสู่ฟ้า”

 การประชุมขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มเหนือบน1 (ล้านนาตะวันตก) …

อ่านรายละเอียด
พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117386866 2992813014163511 1463127863211713062 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1086 : คนโนนราษีโฮมแฮงดำนาแปลงสาธิตผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

มหาสารคาม /  สภาองค์กรชุมชนตำบลโนนราษี ร่วมกับสภาฮักแพง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117877441 738163286747134 9115604020055327199 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1085 : รมว พม. และคณะผู้บริหารหน่วยงานในกระทรวง พม. ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและน้ำป่าไหลหลากจากพายุซินลากูที่ผ่านมา

เชียงใหม่ / ชาวบ้านดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ยินดีเมื่อรัฐม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117807017 2988354884609324 925790442058379447 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1084 : บวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองย่างชิ้น ร่วมพิธีส่งมอบบ้านโครงการบ้านพอเพียงชนบทตำบลหนองย่างชิ้น ประจำปี 2564 จำนวน 4 ครัวเรือน

นครพนม /  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมกับสภาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 117537823 3295780963815573 7509407938127033643 O

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1083 : ตำบลตำนานเริ่มลงมือซ่อมสร้าง ‘บ้านพอเพียง’

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 117386102 3819588408071588 5680122466050890767 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1082 : พอช.สำนักงานภาคเหนือ จัดสัมมนาเพื่อติดตามความก้าวหน้าและสังเคราะห์กระบวนการพัฒนาผู้นำผู้นำภาคเหนือ

พิษณุโลก /  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) สำนักง…

อ่านรายละเอียด