ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เครือข่ายภัยพิบัติอำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ส่งมอบหน้ากาก face shield เสื้อฝนและถุงมือ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลตะโละดือรามัน อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี แจกถุงยังชีพให้กับชุมชน

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

เรื่องดีๆที่ชายแดนใต้ เครือข่ายเมืองสุไหงโก ลก ประชุมหารือแนวทางการรับมือและการเฝ้าระวังผลกระทบจากภัยโรคระบาดโควิท 19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

ออกแบบการทำงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนเมืองและชนบท ภายใต้สถานการณ์ไวรัส โควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปากทรง ได้มอบหน้ากากผ้าให้กับด่านคัดกรองการระบาดไวรัสโควิด-19

    #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสินเจริญ จ.สุราษฏร์ธานี ร่วมปฏิบัติเวรจุดตรวจคัดกรองแนะนำเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อให้กับประชาชน และผู้สัญจรผ่านด่านคัดกรอง

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลถ้ำสิงขร มอบเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จำนวน 10 เครื่องให้กับคณะกรรมการตำบลถ้ำสิงขร ป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

สภาองค์กรชุมชนเทศบาลนาตาล่วง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ร่วมกับท้องถิ่นผลิตเจลล้างมือ แจกจ่ายให้พี่น้องในตำบล

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการ ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ได้มอบสวัสดิการแก่สมาชิก

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

กองทุนสวัสดิการตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส มอบหน้ากากอนามัยที่ร่วมกันผลิตให้กับประชาชน จำนวน300ชิ้น

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน#20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อก…

อ่านรายละเอียด