ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 12

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองแก ร่วมมือภาคีต้านภัยโควิด-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 10

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บ้านมั่นคงเมืองหนองบัวแดง เตรียมปลูกผัก

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 9

เรื่องดีดีที่ชุมชน : สภาฯ สวัสดิการฯ ตำบลเมืองน้อย ร่วมภาคีทำหน้ากาอนามัย

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 8

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พอช.ภาคอีสาน หารือมูลนิธิขอนแก่นทศวรรษหน้า เคลื่อนงานสู้ภัยโควิด–19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 7

เรื่องดีดีที่ชุมชน : พม.ขอนแก่น จัดขบวนคาราวาน พม.ห่วงใย ช่วยต้านภัยโควิด–19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 7

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ขบวนฯ จังหวัด เปิดวงประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด ภายใต้สถานการณ์โควิด – 19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 6

เรื่องดีดีที่ชุมชน : บ้านมั่นคงคลองสระบัว จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่สมาชิก

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 5

เรื่องดีดีที่ชุมชน : ตำบลมารวิชัยร่วมเฝ้าระวังโควิด พร้อมแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและอาหารแก่ผู้ยากจน

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 4

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเค็ม จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณในการจ้างเย็บหน้ากากผ้าแจกจ่ายกับประชาชนในพื้นที่ ป้องกัน Covid-19

#เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อการพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 3

เรื่องดีดีที่ชุมชน : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลโคกขาม จ.สมุทรสาคร เดินหน้าเยียวยา สมาชิกฯ

  #เรื่องดีดีที่ชุมชน #20ปีพอชพลังองค์กรชุมชนเพื่อ…

อ่านรายละเอียด