ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน 245648205 4562552730501444 5920094580445299962 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1565 : “ร่วมด้วย ช่วยกัน” ร่วมใจสู้ภัยพิบัติพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 องค์กรชุมชนลูกพ่อข…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 241421826 4480804551965885 6782692418512994708 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1564 : ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานจัดการภัยพิบัติเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตรส่งมอบ “ชุดปันน้ำใจ”

พิจิตร / เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 (ครบรอบ 48 ปี วันมห…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 6071113

บพท. ร่วมราชภัฏร้อยเอ็ดจัดเวทีเชื่อมโยงแนวคิดการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน กับการพัฒนาโมเดลแก้จน ผู้ว่าระบุแก้จนได้ต้องให้เบ็ดไม่ใช่ให้ปลา

ร้อยเอ็ด : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้น…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 245723822 4387904314635226 6540821565047886789 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1563 : อบรมเชิงปฏิบัตการให้ความรู้การใช้พลังงานโซล่าเซลล์ในการเกษตรและไฟส่องสว่าง

ชุมพร / เครือข่ายสภาองค์กรชุมตำบล อำเภอหลังสวนร่วมกับวิ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 245588782 5045154002166466 4349795474313880281 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1562 : การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนภาคเหนือ ปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) อนุมัติปัจจัย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 245430310 3065134067049569 2670410608959752787 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1561 : “คาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ จังหวัดพิจิตร”

พิจิตร / เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ร่วมด้วย ช่วยกัน คา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน 245236461 2689033181242699 4988407738376839910 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1560 : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคเหนือ ลงพื้นที่ดูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วม

ตาก / เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2564 นายกมล ปุยยะรุน ผู้ช่ว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 245023059 2688151667997517 6048252476760882797 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1559 : ร่วมด้วย ช่วยกัน คนตากไม่ทิ้งกัน

ตาก / เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 กิจกรรมลงพื้นที่มอบของใ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 244948197 3062176894011953 876650818602363515 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1558 : ร่วมด้วย ช่วยกัน ร่วมใจสู้ภัยพิบัติพื้นที่จังหวัดพิจิตร

พิจิตร / เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 หนักก็เอา เบาก็สู้ ร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

‘21 ปี พอช.’ (3) ตามรอยพระบาทสร้างชาติด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  …

อ่านรายละเอียด