สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 259303605 4449402351841772 3432729906404875852 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1622 : พอช.สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงาน DEPA ลงพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง

ตรัง / เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2654 สถาบันพัฒนาองค์กรช…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19

‘2 ปีโควิด-19’ (1) พอช. –ขบวนองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายสานพลังสู้วิกฤติโควิด

ชมรมแพทย์ชนบทโดยการประสานงานของภาคีเครือข่ายส่งแพทย์ตรว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 260406328 4651922454868077 4269578102211165494 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1621 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลรูสะมิแลเดินหน้าแผนพัฒนาตำบล

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ รพ.สต.รูสะมิแ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ถอดบทเรียนพลังสังคมหลังโควิด19 พบไทยผ่านวิกฤตใหญ่มาได้เพราะ ‘พลเมืองอาสา’

เวทีแลกเปลี่ยนการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ที่สถานีโทรทัศน์ไทย…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 247883862 4525681437524979 5954102629732168195 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1620 : แลข่าวคนใต้ กลุ่มคลองเตยดีจัง ลง “จะนะ” ร่วมอบรมอาสาชุมชนดูแลสุขภาพช่วงโควิด-19

สงขลา / เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 อาสาสมัครกลุ่มคลอ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 259770973 4645333385526984 2440141708576652721 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1619 : เวทีเชื่อมโยงภาคีพัฒนาแผนระดับตำบลตะบิ้ง จังหวัดปัตตานี

ปัตตานี / เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมองค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 259914333 281847607282168 1699657389762932730 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1618 : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตพอเพียง ประดิษฐ์กระถางแก้มลิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ศ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 258130919 996597127864921 2683850939310813213 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1617 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

สุราษฎร์ธานี / สถาบันวิจัยและพัฒนา และงานบริการวิชาการ …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 258774090 4297292347048898 1192569310065141197 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1616 : ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ

สงขลา / เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายธณพล เมืองเฉลิ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ C36f24ac 94fa 47d8 A2ab 85c183da2121 L0 001

ผู้ว่าพิษณุโลกระบุทำจังหวัดนำร่องช่วยลดปัญหาความยากจน ทีมวิจัยภาคเหนือจัดเวทีปฏิบัติการเชื่อมโยงแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (SLF) กับการพัฒนาโมเดลแก้จนร่วม บพท. และพอช.

         พิษณุโลก : ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านรายละเอียด