บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 3892298

เตรียมจัดงาน “บ้านมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ใต้ร่มพระบารมี”23 พ.ย.นี้ที่ชุมชนในที่ดินสำนักงานทรัพย์สินฯ รามคำแหง 39 กรุงเทพฯ

 วันนี้ (13 พฤศจิกายน) ที่ห้อลประชุม 301-302  พอช. นางส…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

‘วิถีคน-วิถีจาก’ ที่คลองร้อยสาย ต.บางไทร จ.สุราษฎร์ธานี เส้นทางสู่การสร้างความมั่นคงทางอาหาร ‘ข้าวยาปลามี’

ป่าจากและคลองร้อยสายเป็นวิถีชีวิตและเส้นเลือดใหญ่ของคนบ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1

ภาคกลางและตะวันตกร่วมกับ สภาพัฒน์ฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน

อ่างทอง : เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566  ณ ห้องประชุมสม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 87433316

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นำไปถวายวัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 315983

องค์กร UPUM Scn. Bhd. สหพันธรัฐมาเลเซียเข้าร่วมศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาคนไร้บ้านในประเทศไทย

 ผู้แทนจาก องค์กร UPUM Scn. Bhd. สหพันธรัฐมาเลเซีย ซึ่ง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง S 11518005 0

“มอบกำลังใจและบ้านพอเพียง ปี 2566 จังหวัดสมุทรสาคร”

สมุทรสาคร : คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 368675

พม. จับมือ ศูนย์พึ่งได้ รพ.ตำรวจ และเครือข่าย ปลุกกระแสสังคม พอช.ร่วมเดินรณรงค์ใจกลางกรุง ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

 วันนี้ (7 พ.ย. 66) เวลา 13.30 น. กระทรวงการพัฒนาสังคมแ…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก 9

คนราชบุรีร่วมดูแลป่าชุมชน-สร้างเครือข่าย 119 ป่า ด้าน พอช.-หน่วยงานภาคีหนุนชุมชนทั่วประเทศสร้าง “ป่าที่กินได้”

ป่าชุมชนบ้านสระสี่มุมต้นแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนในจัง…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 4218956

พอช.-เครือข่ายบ้านมั่นคงเยี่ยมศูนย์เด็กเล็กโครงการนำร่องฯ ที่บ้านซำจำปา จ.ขอนแก่น

วันจันทร์ที่  30 ตุลาคม 2566 เวลา 09.40 น. ณ ศูนย์พัฒนา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 458661

พอช. เข้าร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานเรื่องการจัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย

  กรุงเทพมหานคร กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของม…

อ่านรายละเอียด