สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 226354950 3951850648259738 8733057780756271889 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1436 : จ.อำนาจเจริญ ฮักแพง เบิ่งแยง คนบ้านเฮา ช่วยเหลือผู้เดือดร้อน จาก COVID-19

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 กองทุนสวัสดิกา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 226785791 3952302831547853 190153466439830999 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1435 : ชุมชนตำบลบุ่งคล้า จ.บึงกาฬ พร้อมคณะ ได้นำน้ำดื่มและอาหาร มอบโรงพยาบาลสนามและที่กักกันผู้ป่วยโควิค

บึงกาฬ / เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ร.ต.ต.ชูศักดิ์ ดอน…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 224900419 3951990681579068 1717481508247368209 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1434 : ชุมชนตำบลนาฝาย มอบอาหารแห้ง น้ำ ให้ศูนย์พักสังเกตอาการโควิด-19

ชัยภูมิ / เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 คณะกรรมการเครือข่…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

พอช. ร่วมกับ ขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศ จัดสัมมนาออนไลน์ “แนวทางความร่วมมือและบทบาทของเครือข่ายองค์กรชุมชน ในการจัดทำแผนงานขับเคลื่อน 5 ปี กระทรวง พม.

    (27 ก.ค. 64)กรุงเทพฯ /สถาบันพัฒนาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 219330858 3947978901980246 9112588942322476556 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1433 : พอช.ภาคอีสาน ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 ทีมปฎิบัติการชุมช…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 220918438 4263208763739450 6172425143664323228 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1432 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองปากพูน ปรับระเบียบทันสถานการณ์ สมทบเงินช่วยโรงพยาบาลสนาม” คนปากพูนเตรียม community Isolation”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายวิชา คัน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกลางและตะวันตก 218101908 841461100133513 745625477937760018 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1431 : ปันน้ำใจจากชนบทสู่เมืองหลวง สู้ภัยโควิด

กาญจนบุรี / เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 ณ ศูนย์ประสานงานเค…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

‘ปฏิบัติการขบวนองค์กรชุมชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19’ พอช.ส่งอาสาสมัคร 200 คนหนุนชุมชนกรุงเทพฯ-ปริมณฑลสู้ภัยโควิด

ชาวชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อโควิดโดยการสนับสนุนข…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 213710300 4262440243816302 1820541817240524512 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1430 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำนคร -ตรัง ส่งน้ำใจ สู่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทุ่งสง”

นครศรีธรรมราช / วันที่ 23 ก.ค. 2564 ตัวแทนกองทุนสวัสดิก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 221614603 3936715126439957 3945029962865032581 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1429 : น้ำใจพี่น้ององค์กรชุมชนอีสาน ช่วยเหลือกันในยามโควิด – 19

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 กองบุญสวัสดิการไท…

อ่านรายละเอียด