สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 219330858 3947978901980246 9112588942322476556 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1433 : พอช.ภาคอีสาน ลงพื้นที่สำรวจคนไร้บ้านในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2564 ทีมปฎิบัติการชุมช…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 220918438 4263208763739450 6172425143664323228 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1432 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองปากพูน ปรับระเบียบทันสถานการณ์ สมทบเงินช่วยโรงพยาบาลสนาม” คนปากพูนเตรียม community Isolation”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม 2564 นายวิชา คัน…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกลางและตะวันตกสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 218101908 841461100133513 745625477937760018 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1431 : ปันน้ำใจจากชนบทสู่เมืองหลวง สู้ภัยโควิด

กาญจนบุรี / เมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2564 ณ ศูนย์ประสานงานเค…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

‘ปฏิบัติการขบวนองค์กรชุมชนตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19’ พอช.ส่งอาสาสมัคร 200 คนหนุนชุมชนกรุงเทพฯ-ปริมณฑลสู้ภัยโควิด

ชาวชุมชนแออัดในกรุงเทพฯ ตรวจหาเชื้อโควิดโดยการสนับสนุนข…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 213710300 4262440243816302 1820541817240524512 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1430 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนเครือข่ายลุ่มน้ำนคร -ตรัง ส่งน้ำใจ สู่บุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลทุ่งสง”

นครศรีธรรมราช / วันที่ 23 ก.ค. 2564 ตัวแทนกองทุนสวัสดิก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 221614603 3936715126439957 3945029962865032581 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1429 : น้ำใจพี่น้ององค์กรชุมชนอีสาน ช่วยเหลือกันในยามโควิด – 19

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 22 ก.ค. 2564 กองบุญสวัสดิการไท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 218307540 475017323543442 5180756412755795415 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1428 : ชุมชนเข้มแข็งส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ลดรายจ่าย

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 215270820 4297207147075576 1978801285224095877 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1427 : เวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำ “หลักสูตรการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ชุมชนสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก”

เชียงราย / เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวทีพัฒนาศักยภาพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 212357031 6066253160081348 4030965958235819832 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1426 : “คณะทำงานพัฒนาศักยภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน เครือข่ายสายน้ำตาปีลงพื้นที้สอบทานกองทุนสวัสดิการชุมชน”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นายเจริญ อว…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 219256499 3932497533528383 4710414181032359343 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1425 : กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองเวียง นำโดยนายจงจิตรพร้อมคณะกรรมการ มอบน้ำและไข่ให้กับผู้ที่ถูกกักตัว

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 กองทุนสวัสดิ…

อ่านรายละเอียด