สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 16703500

พอช.จับมือ ปปท. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเวทีบูรณาการต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน

  8 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 273539559 399787151946860 7540988958913568225 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1692 : เดินหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอำเภอภูผาม่าน

ขอนแก่น / 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273383166 311638094326918 8095083536525973614 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1691 : เครือข่ายสายน้ำตาปี พัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานเ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 1

เปิด ‘ตลาดนัดกะเหรี่ยง’ อุทัยธานี เชื่อมโยงการผลิต-การตลาด ด้าน พอช.เตรียมเปิดพื้นที่ ‘ภูมินิเวศน์ผืนป่าตะวันตก’ 10 จว.จัดการดินน้ำป่า

ตลาดกะเหรี่ยงที่บ้านภูเหม็น  ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุท…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273199363 397291888863053 1841280338319042405 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1690 : พิจารณาโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งองค์กรชุมชนอีสาน

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานพิจารณา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 273271660 311077017718976 8860874011619215589 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1689 : พอช.เดินหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนนริมคลองแม่ข่า

เชียงใหม่  / เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย นะส…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 273155328 5371009172928554 6044060698043402894 N

ฝูงวัวฝูงสุดท้ายจากกองทุนวัว ของ พอช. ที่ดำรงคงอยู่มาราว 20 ปี คู่บ้านห้วยตองก๊อ จ.แม่ฮ่องสอน #เรื่องดีดีที่ชุมชน

แม่ฮ่องสอน /วัวฝูงสุดท้ายจากกองทุนวัว ของ พอช. ที่ดำรงค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 272968687 4572325539545576 3648611725936060720 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1688 : อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น ขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ภูผาม่าน จ.ขอ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273013312 4912417915485195 1656917549957547040 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1687 : “เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนภาคใต้ อบรมเข้มการใช้โปรแกรม” SWF “บริหารจัดการกองทุนฯ”

ยะลา / วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรม ยะล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 272119607 4567394410038689 7908731008694137693 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1686 :จัดประชุมเชิงปฎิบัติการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมที่ว่…

อ่านรายละเอียด