สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 273494215 4968341449922568 2714483683637921477 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1698 : ช่างชุมชน “ช่างดี มีฝีมือ จิตอาสาเพื่อบ้านเกิด”

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 การวางปฎิบัติงา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273539388 314056064085121 1367268029829941618 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1697 : เวทีปฏิบัติการ Workshop การสำรวจข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง

สงขลา / ระหว่างวันที่ 10 – 12 กุมภาพันธ์ 2565 เวท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273770103 401120448480197 4047643763820726549 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1696 : สรุปบทเรียนการพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนอีสาน

มหาสารคาม / เมื่อวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273468938 313425037481557 1096578943559484187 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1695 : พัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ในระดับตำบล จังหวัดพังงา

พังงา / วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65 เวทีระดับตำบล ต.ตากแดด จ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273200559 4992017787515093 2180631584538806664 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1694 : “พอช.จับมือ ปปท. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเวทีบูรณาการต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน”

สุราษฎร์ธานี  / เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องปร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273442758 312386064252121 7208451054019930763 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1693 : แก้ไขที่อยู่อาศัยจังหวัดนราธิวาส สร้างรูปธรรมนำร่อง “สร้างบ้านสร้างสุข”

นราธิวาส / เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิริยะ แต้ม…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 16703500

พอช.จับมือ ปปท. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเวทีบูรณาการต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน

  8 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 273539559 399787151946860 7540988958913568225 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1692 : เดินหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอำเภอภูผาม่าน

ขอนแก่น / 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 273383166 311638094326918 8095083536525973614 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1691 : เครือข่ายสายน้ำตาปี พัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานเ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 1

เปิด ‘ตลาดนัดกะเหรี่ยง’ อุทัยธานี เชื่อมโยงการผลิต-การตลาด ด้าน พอช.เตรียมเปิดพื้นที่ ‘ภูมินิเวศน์ผืนป่าตะวันตก’ 10 จว.จัดการดินน้ำป่า

ตลาดกะเหรี่ยงที่บ้านภูเหม็น  ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุท…

อ่านรายละเอียด