สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 274369872 5011679238922122 486040616502116726 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1719 : ช่างชุมชน จังหวัดสุโขทัย มีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการปฎิบัติงานก่อสร้างชุมชน

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานพัฒน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1234567

สภาองค์กรชุมชนตำบลพยุหะตามไปดูชาวสวนลำไยปะตง จับ ‘จั๊กจั่น’ ขาย ทำรายได้เดือนละแสนบาท

คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนตำบลพยุหะคีรี  อ.พยุหะคีรี  จ.นคร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

พอช.-ภาคีเครือข่ายจัดเวทีสัมมนาระดมความเห็น ขับเคลื่อน ‘ร่างระเบียบสำนักนายกฯ’ เป้าหมายสร้างชุมชนเข้มแข็ง

 เวทีสัมมนาที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ประชุมผ่านระบบ Z…

อ่านรายละเอียด
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1645774958786

ปปช. ร่วม พอช. แลกเปลี่ยนรูปธรรมในพื้นที่ และหารือแนวทางการขับเคลื่อนแผนบูรณาการพร้อมหนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ ปี 65

พอช. : วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1645708489391

“บำนาญชุมชน” กอช. พอช. ขบวนองค์กรชุมชน ร่วมแลกเปลี่ยนระบบการออมและดูแลสวัสดิการของสมาชิกชุมชน ณ กองทุนสวัสดิการวันละบาทเขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นางพิลาสลักษณ์ ยุคเกษมวงศ์ กร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 1

ปรัชญาติดดินของชาวกะเหรี่ยงหนองเต่า จ.เชียงใหม่ และการแก้ไขปัญหาที่ดิน-ไฟป่าโดยพลังชุมชนท้องถิ่น

ชาวกะเหรี่ยงหรือปกาเกอะญอมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับป่าและธ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 274500289 409772464281662 2648375075274529779 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1718 : กลุ่มจังหวัดเจริญราชธานีศรีโสธร ประชุมเชิงปฏิบัติการออกแบบการพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลงพื้นที่ทดลองปฏิบัติ

ยโสธร / ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายอง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 274633208 321186503372077 7449474867494058643 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1717 : เวทีการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดินและที่อยู่อาศัยในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก หงษ์เจริญ

ชุมพร / ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อาคารเอนก…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 274339425 10216638056623473 6745257759958027582 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1716 : “เวทีบันทึกความร่วมมือ โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 13.00 น. …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 274471661 320662916757769 2903862768722263478 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1715 : “เวทีอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจข้อมูลและมอบบ้านพอเพียง เทศบาลตำบลคลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่”

กระบี่ / เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุม สำ…

อ่านรายละเอียด