สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273770103 401120448480197 4047643763820726549 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1696 : สรุปบทเรียนการพัฒนาศักยภาพคนและเครือข่ายองค์กรชุมชนอีสาน

มหาสารคาม / เมื่อวันที่ 8 -9 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒน…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 273468938 313425037481557 1096578943559484187 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1695 : พัฒนาที่อยู่อาศัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดอันดามัน ในระดับตำบล จังหวัดพังงา

พังงา / วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 65 เวทีระดับตำบล ต.ตากแดด จ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273200559 4992017787515093 2180631584538806664 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1694 : “พอช.จับมือ ปปท. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเวทีบูรณาการต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน”

สุราษฎร์ธานี  / เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ห้องปร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 273442758 312386064252121 7208451054019930763 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1693 : แก้ไขที่อยู่อาศัยจังหวัดนราธิวาส สร้างรูปธรรมนำร่อง “สร้างบ้านสร้างสุข”

นราธิวาส / เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิริยะ แต้ม…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 16703500

พอช.จับมือ ปปท. และจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเวทีบูรณาการต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน

  8 กุมภาพันธ์ 2565  ที่ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 273539559 399787151946860 7540988958913568225 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1692 : เดินหน้าการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลอำเภอภูผาม่าน

ขอนแก่น / 7 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273383166 311638094326918 8095083536525973614 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1691 : เครือข่ายสายน้ำตาปี พัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานเ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 1

เปิด ‘ตลาดนัดกะเหรี่ยง’ อุทัยธานี เชื่อมโยงการผลิต-การตลาด ด้าน พอช.เตรียมเปิดพื้นที่ ‘ภูมินิเวศน์ผืนป่าตะวันตก’ 10 จว.จัดการดินน้ำป่า

ตลาดกะเหรี่ยงที่บ้านภูเหม็น  ต.ทองหลาง  อ.ห้วยคต  จ.อุท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 273199363 397291888863053 1841280338319042405 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1690 : พิจารณาโครงการสนับสนุนความเข้มแข็งองค์กรชุมชนอีสาน

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 คณะทำงานพิจารณา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 273271660 311077017718976 8860874011619215589 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1689 : พอช.เดินหน้าการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนนริมคลองแม่ข่า

เชียงใหม่  / เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 นายวิชัย นะส…

อ่านรายละเอียด