สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275993776 335960938561300 8735455418669032226 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1755 : คณะทำงานจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดเวทีกลั่นกรองโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรวม 89 ตำบล/เมือง งบประมาณกว่า 5 ล้านบาท

ชุมพร / เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ปากตะโกโฮมสเตย์ อำ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 276110525 335793265244734 3012383691696045868 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1754 : “เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคใต้ติวเข้ม การจัดทำแผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนสู่แผนพัฒนาจังหวัด”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275929887 10216723898089456 6898287432039020413 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1753 : สภาองค์กรชุมชุมชนจับมือองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยเหลือครัวเรือนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ผ่านโครงการบ้านพอเพียง

สุราษฏร์ธานี / เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายชัยฤทธิ์ ว…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ Picture11

พอช. จัดเวทีทำแผนพัฒนา วิจัย นวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และการสื่อสาร ร่วมกันจัดทำแผนระยะ 5 ปี ครั้งที่ 3 “การสื่อสารงานพัฒนาและการสื่อสารสู่สาธารณะ” ออกแบบร่วมกับภาคีผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน / วันนี้ 17 มีนาคม 2565 เวลา 09.…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 275799900 335077805316280 7575555189726855552 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1752 : เวทีหารือแนวทางการแก้ปัญหากรณีร้องเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสมุย จำกัด

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวทีหารือแนวท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 275325211 424611526131089 8377225459487440404 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1751 : เวทีเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กลุ่มจังหวัดอีสานบน 1

หนองบัวลำภู / เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดอี…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275268872 424583619467213 4985978468677918990 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1750 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนาในแบบมีส่วนร่วม

นครพนม / เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ดร.คณิน เชื้อดวง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง

? ช่างชุมชนตำบลวังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม

ช่างชุมชนตำบลวังตามัว อ.เมือง จ.นครพนม

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 275843294 7409330335773617 4984949543909719908 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1749 : คณะทำงานเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะทำงานเครื…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275985152 334523498705044 281274909564349139 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1748 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดเวทีสร้างความเข้าใจสมาชิกโครงการบ้านพอเพียงและจัดทำแบบประเมินชุมชนเข้มแข็ง”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 “สภาองค…

อ่านรายละเอียด