บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1 0

“ขอบ้านหลังเล็กๆสักหลัง เพียงแค่อยู่อาศัยให้มั่นคง” บ้านมั่นคงพลูตาหลวง

พิธีวางศิลาฤกษ์ ชลบุรี/29สิงหาคม2566  สถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกอื่นๆชุมชนริมคลองบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา S 50421801

พอช.จัดกิจกรรม “พาท่อง พาล่อง 3 คลอง : ลาดพร้าว บางเขน เปรมประชากร”

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 45842521

พอช. แลกเปลี่ยนกับผู้ก่อตั้งมูลนิธิไม้ขาว หนุนให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเกิดการจัดการขยะ สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี ชุมชนมีรายได้ครอบคลุมทุกช่วงวัย

วันนี้อาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ มูลนิธ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

คนภูเก็ตรวมพลังสวัสดิการชุมชน “เปลี่ยนเมือง สร้างสุขภาพดี สังคมมีสุข” ด้าน พอช.พร้อมหนุนชุมชนทั่วประเทศตั้งแต่เด็ก-ผู้สูงวัย สร้าง “หมอชุมชน”

เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดภูเก็ตรวมพลัง ภูเก็…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 6225983

คณะทำงานด้านที่อยู่อาศัย พอช. เริ่มการประชุมพิจารณาการจัดงานวันที่อยู่อาศัยโลก ประจำปี 2566 ประกาศเจตนารมย์ของการขับเคลื่อนที่ดิน ที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนผู้มีรายได้น้อย

#รถไฟ 📍🚉#วันที่อยู่อาศัยโลก 🏘️เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 25…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา Img 5354

พอช. ขับเคลื่อน “ชุมชนเข้มแข็ง” ผ่านมิติคนมีคุณภาพ ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล

นครราชสีมา/24-25สิงหาคม2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ 1

เครือข่ายสภางค์กรชุมชน ได้จัดเวทีสรุปบทเรียนการขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

พอช. / วันนี้ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.สถาบันพัฒนาอ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

พอช.จัดเวทีสื่อสารสาธารณะ ‘CODI Forum ครั้งที่ 2’ “ฉากทัศน์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองลดความเหลื่อมล้ำในสังคม”

ผู้ร่วมเสวนา codi  forum  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 สิง…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 45490254

ผอ พอช. ลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรื่อง Smart Tumbon พื้นที่โครงการผักแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชน และพื้นที่เกษตรแปลงเดี่ยว ในพื้นที่ตําบลคําพะอุง จ.ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด / เมื่อวันที่ 21 สิงหาคา 2566 เวลา 13.30 น. พอ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

พอช. จับมือ ไทยพีบีเอส และภาคีท้องถิ่น สร้างนักสื่อสารภัยพิบัติเมืองดอกบัว

  อุบลราชธานี/(21สิงหาคม2566) สถาบันพัฒนาองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด