สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279218621 359439249546802 4052803984423788018 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1801 : “สภาองค์กรชุมชนตำบล เทศบาลตำบลหลักช้าง ชูประเด็นท่องเที่ยวโดยชุมชน ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ ร้านอาหารค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278710344 358836136273780 6447444347888258765 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1800 : “เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนโซน เมือง/ลานสกา/หัวไทร ติวเข้มกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับตำบล”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก 347370

เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับ​ พอช.​และ​ ​ป.ป.ช.​ จัดเวทีติดตามการขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

สระบุรี / เมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 ณ สำนักงานคณ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

ชาวชุมชนในที่ดิน รฟท.สายใต้ หาดใหญ่-สงขลา จัดขบวนเตรียมพร้อมแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย

การก่อสร้างรถไฟรางคู่สายใต้ช่วงนครปฐม-หัวหิน (ภาพจาก fa…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 279145297 358817142942346 2035686270909284168 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1799 : “คณะทำงานยุทธศาสตร์กลุ่มอ่าวไทย ออกแบบ จังหวะก้าวการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278419204 358813056276088 1022491105469081057 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1798 : โครงการสร้างโอกาศในการเข้าถึงสวัสดิการในที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคง ตามสิทธิมนุษยชนที่พึงได้รับ

สงขลา / เมื่อวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ โรงแรมหาดใหญ่ อ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 279162736 358805246276869 8890018891013796075 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1797 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลยางค้อมนำทีม ทีมงานจิตอาสา ซ่อมแซมบ้านในโครงการบ้านพอเพียง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 23เมษายน 2565 นาย สุชีพ วงค…

อ่านรายละเอียด
ชุมชนริมคลองสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 1650686098856

วิถี ‘คนคลองร้อยสาย’ ตำบลบางใบไม้ จ.สุราษฎร์ธานี และการปรับตัวฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจของตลาดน้ำชุมชน

คลองบางใบไม้ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี (ภาพจากเฟสบุ๊คส์ตลา…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

ขบวนองค์กรชุมชนกาญจนบุรี และ พอช.ภาคกลางและตะวันตก ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงและบ้านพอเพียง

กาญจนบุรี / วันที่ 21 เมษยน 2565 สำนักงานภาคกลางและตะวั…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278990324 164841189277992 5208375580215930074 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1796 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเขาชุมทอง ประชุมทำความเข้าใจระเบียบของกองทุนฯ พร้อมกับหารือแนวทางแก้ไขปัญหา

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565 นายจรูญ เพชร…

อ่านรายละเอียด