สวัสดิการชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 174322

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1792 : ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบางเป้า ได้มอบสวัสดิการให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป

ตรัง / ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278845387 355895139901213 5199971453916341340 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1791 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพระบาท บูรณาการหน่วยงานภาคีร่วมจัดทำแผนพัฒนาตำบล”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278708989 5078406002219417 740577631653490713 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1790 : พิธีมอบบ้านกาชาดและบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดพัทลุง ณ ม.10 ต.ท่าแค อ.เมือง จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 นายกู้เกียรติ วงศ์ก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278667497 5075628472521908 6178252653797875590 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1789 : “ขบวนเครือข่ายประชาสังคม กางแผนสนับสนุนขับเคลื่อนงาน 7 ยุทธศาสตร์ ปี 2565 เป้าหมายขยายผลโมเดลอำเภอ”

“ขบวนเครือข่ายประชาสังคม กางแผนสนับสนุนขับเคลื่อน…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 278463960 352088233615237 6138687560451709873 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1788 : “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลบ้านใต้อำเภอเกาะพะงัน พร้อมเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายระดับอำเภอ”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 5 อาคารเอนกปร…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

‘ลิบงโมเดล’ จากประมงพื้นบ้าน สู่เส้นทางการอนุรักษ์-ท่องเที่ยวชุมชน-Sea Farming

พะยูนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ใกล้จะสูญพันธุ์ มีแหล่งอาศั…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 4923419

ชุมชนหลังวัดสารอด ไฟไหม้! พอช.เข้าให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

วันนี้ (11เม.ย65) เวลา 15.00 น. นายปฎิภาณ จุมผา รักษากา…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคง S 8478742

การพัฒนาความมั่นคง คุณภาพชีวิตและที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ภายใต้โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังตามัว ตำบลวังตามัว อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

นครพนม / วันที่ 10 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก Img 1220

พอช.ร่วมเป็นองค์กรจัดงาน “ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ 8” หัวข้อ “ต่างยุค ต่างวัย การพัฒนาชุมชนและสังคม… 10 ปี” กับการเปลี่ยนแปลงของงานพัฒนาสังคมไทย

ความเป็นมา สืบเนื่องจากงาน “สืบสานเจตนารมณ์อาจารย์ไพบูล…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1

พอช.ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชน จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจและทุนชุมชนภาคกลาง และภาคตะวันตก

พระนครศรีอยุธยา / วันที่ 8 เมษายน 2565 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด