เกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 243394194 4663166550381568 8207859996999256996 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1538 : ตำบลทุ่งนารี จังหวัดพัทลุง เดินสายทำความเข้าใจโรคระบาดโควิด-19 กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ชุมชนจัดการตนเอง ด…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 243029219 4463445957049062 958251322996304602 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1537 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคง ด้านอาหารสู้ภัยโควิด-19.”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 คณะกรรมการส…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้บ้านมั่นคง

โควิด-19 ลามชาวเล 5 จังหวัดภาคใต้ เครือข่ายชาวเลอันดามันตั้งศูนย์ระดมความช่วยเหลือ

ชายฝั่งทะเลอันดามัน /  วิกฤติโควิดยังลามไม่หยุด  ชาวเลฝ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 241543939 4128194510625350 3473470252533877272 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1536 : “ห่วงโซ่การผลิตและคุณค่าทางสมุนไพร” บ้านโนนธาตุ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ​ / เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 หารือ โมเดลแก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 242441775 4346388338773022 4410973627834374502 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1535 : ฟื้นขบวน ฟื้นคน ชุมชน และ เมือง…..

สงขลา / เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มออมท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 242073144 4414883968571627 8232888346968711969 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1534 : จังหวัดพัทลุงเดินหน้าปฏิบัติการชุมชนสู้ภัยโควิดโดยชุมชน

พัทลุง  / เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 คณะทำงานโครงการวิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 731247

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีเปิดโครงการการพัฒนาภาคีเครือข่ายด้วยนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในจังหวัดสุรินทร์แบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และพิธีเปิดโครง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 242579926 540565930582603 8977476841451788249 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1533 : สภาองค์กรชุมชนจังหวัดนครพนม ร่วมบูรณาการสร้างบ้านเพื่อผู้ด้อยโอกาส

นครพนม  / เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สภา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 241447749 4408347015891989 931231743252428344 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1532 : เวทีทำความเข้าใจโครงการวิจัยแก้จนจังหวัดพัทลุงระดับตำบล 2 ตำบล

พัทลุง / เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 64 เวทีทำความเข้าใจโครงการ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 239953739 10222276209026622 7084449433799990863 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1530 : จ.สุราษฎร์ธานี เร่งส่งเสริมวิสาหกิจชุมชุนแปรรูปตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและต่อยอดสินค้าเพื่อการส่งออกสร้างรายการแก่เกษตรกร ภายใต้แนวคิด “วิถีชุมชนคนท่าเคย กะปิท่าเคย ภูมิปัญญาเคยขัดน้ำ”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 ณ ศูนย์การเร…

อ่านรายละเอียด