ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา 1

นิรันดร์ สมพงษ์ เกษตรกรรุ่นใหม่ โครงการบ้านมั่นคง สปก.ปากช่อง โคราช สร้างนวัตกรรม IOT ควบคุมระบบให้น้ำอัตโนมัติในการเกษตร พร้อมขยายผลสู่ชุมชนทั่วประเทศ

ผู้เข้าร่วม Work Shop Smart Farm IOT รุ่นที่ 3 นครราชสี…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 337736591 884839525916931 3700737321371120056 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2114 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเชียงใหม่จัด “เวทีสานพลังความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายองค์กรชุมชนและการแก้ไขปัญหาความยากจน จังหวัดเชียงใหม่”

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2566 ขบวนองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน Codi Default Image

พอช. จัดอบรม โครงการ “อบรมการป้องกันอัคคีภัย การอพยพหนีไฟและการเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566”

พอช. / วันนี้ 24 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก Timeline 20230322 233928

พอช. เครือข่ายขบวนที่ดินที่อยู่อาศัยกลุ่มจังหวัดกลางล่าง 1 จัดประชุมร่วมกับหน่วยงานหารือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเขาโจด

กาญจนบุรี : วันที่ 22 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมศาลาพิกุล…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 29843463

พอช.ภาคอีสาน รวมผู้นำชุมชนออกแบบขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการเพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง

ขอนแก่น สำนักงาน พอช.ภาคอีสาน / วันที่ 22 มีนาคม 2566 ผ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน

พม. และ พอช. ร่วมกับมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สำรวจพื้นที่อาคารร้างใน กทม. ตั้งเป้าโครงการนำร่อง โครงการบ้านสวัสดิการที่อยู่อาศัยคนจนเมือง

หลายหน่วยงานร่วมกันสำรวจบริเวณตึกร้าง ย่านหัวลำโพง กรุง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 337289537 1664699110655222 9140732999514375730 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2113 : บันทึกความร่วมมือหนุนซ่อมสร้างบ้านพอเพียงและการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ/ วันที่ 22 มีนาคม 2566 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวั…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านพอเพียงอื่นๆสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 336668444 234756558944419 6553553602607548285 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2112 : สภาองค์กรชุมชนตำบลเสาธง เปิดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจจัดลำดับผู้รับประโยชน์โครงการบ้านพอเพียงปี 2566 และวางแผนการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงแข็งแรง

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น.…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 336752364 602258075132973 8660100619084513953 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2111 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลร่อนพิบูลย์ ร่วมแรงภาคีทำพิธีเปิดโครงการบ้านพอเพียงปี 2566 ในการสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของตนร่อนพิบูลย์

นครศรีธรรมราช/ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น.…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน 53805

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้า บันทึกความร่วมมือสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อ สร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิตให้กับชุมชน

ฉะเชิงเทรา / ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา เดินหน้า …

อ่านรายละเอียด