สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 351786879 764451875480384 30049207609443118 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2153 : เวที MOU โครงการบ้านพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566

อุบลราชธานี/ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาองค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกสวัสดิการชุมชน 351297035 1089259818698406 987771368949594436 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2152 : ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมออกแบบกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยฯ ประจำปี 2566

ปทุมธานี/ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะทำงานโครงการพั…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานบอร์ด พอช. ร่วมเปิดงานวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” ปี2566

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ได้กำห…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 3286818

หน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. ร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง

สงขลา / วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประช…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 346639099 273406811719036 8904817026896339826 N

องค์กรชุมชนตำบลกำโลน จ.นครศรีธรรมราช จัดเวทีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ภายใต้กิจกรรมหัวข้อ “ส่งเสริมพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์”

นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 7/6/66 / สภาองค์กรชุมชนตำบลกำ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคง 352412670 194582930211872 8032297068671325332 N

เครือข่ายโซนลุ่มน้ำนครตรัง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปี 2566

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะทำงานเครือข่าย…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 15466558

ประธานบอร์ด พอช. ร่วมประชุมทีม MIT ร่วมออกแบบ”ระบบข้อมูลชุมชนเข้มแข็ง” ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน

“ระบบข้อมูลชุมชนเข้มแข็ง” เมื่อวันที่ 7 มิถ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 352191584 990079215499341 6085437360743001005 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2151 : มัชชาสวัสดิการชุมชนคนสตูลไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 1

สตูล/ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 3286166

พอช.จัดประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาชุมชนในดิน รฟท.

พอช. /   วันนี้ (7 มิถุนายน)  มีการประชุมคณะทำงานพัฒนาท…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคง 1

พอช.จับมือหน่วยงานภาคีลงนามบันทึกความร่วมมือ “สร้างความเข้มแข็งชุมชนผ่านการพัฒนาคน โดยใช้ศูนย์เด็กเล็กเป็นฐาน”

พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ‘การสร้างความเข้มแข็งของชุมช…

อ่านรายละเอียด