สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 1

เมืองปากน้ำโพ เสริมศักยภาพช่างชุมชน เพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสร้างบ้านให้คนจน

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา กระทร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียงบ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา Timeline 20220529 185856

คณะทำงานโครงการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีประชุมและลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้เดือดร้อนชุมชนสุริยมุณี

พระนครศรีอยุธยา : วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมสม…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 283693999 384015277091816 8905067522311941931 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1851 : พอช.สำนักงานภาคเหนือ จัดเวทีประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนบ้านมั่นคงชนบท และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินและที่อยู่อาศัย

แม่ฮ่องสอน / เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 พอช.สำนักงานภา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 283721542 143505568259454 4260054887450997857 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1850 : นายอำเภอเชียงคาน ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลนาซ่าว องค์การบริหารส่วนตำบลนาซ่าว และ อสม.ม.15 ดำเนินการต่อเติมซ่อมแซมบ้านพักที่อยู่อาศัย

เลย / เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 12.30 น. นายอภิน…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 283994093 473987937860114 8472834680503215257 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1849 : บุรีรัมย์อบรมโปรแกรมบริหารข้อมูลกองทุนสวัสดิการชุมชน

บุรีรัมย์ / ระหว่างวันที่ 26-29 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประช…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านพอเพียง 15

‘ป่าเด็งโมเดล’ ชุมชนชาวกะเหรี่ยงแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ก้าวย่างการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง

คณะผู้บริหาร พอช.เข้าพบหารือนายอนุกูล  อธิบดีกรมพัฒนาสั…

อ่านรายละเอียด
ภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 26124293

พอช. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ขับเคลื่อนการปฎิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ (Big Rock)

เช้าวันนี้ (27 พฤษภาคม 2565) ที่สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 284378239 473941157864792 4316707617009862602 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1848 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลไผ่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ จัดประชุมสภาฯ และภาคีหน่วยงานท้องที่ท้องถิ่น

กาฬสินธุ์ / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุมชนเ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 281241892 3381451478807908 1892845379778223419 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1847 : สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาพังไกร ร่วมกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเขาพังไกร จัดเวทีประเมินตำบลต้นแบบชุมชนเข้มเเข็งในการจัดการตนเอง

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 สภาองค์กรชุ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 281801820 473147417944166 8501018111447639610 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1846 : ผู้ตรวจ พม.ลงพื้นที่บ้านมั่นคงตำบลวังตามัว

นครพนม / เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ผู้ตรวจราชการ พม. …

อ่านรายละเอียด