ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก

พอช.จัดประชุมพิจารณาและกลั่นกรองโครงการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

จังหวัดกาญจนบุรี : วันที่ 6 ธันวาคม 2566 คณะทำงานพิจารณ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคกลางและตะวันตก

‘กองเลขากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 จัดกระบวนการตรวจเอกสารโครงการ ปี 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมการเสนอโครงการต่อคณะทำงานพิจารณาโครงการกลุ่มจังหวัดฯ’

          จังหวัดเพชรบุรี : ระหว่างวันที่ 4 – 5 ธันวาคม…

อ่านรายละเอียด
การแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 1

พลิกฟื้น ‘ชุมชน-คน-คลองแม่ข่า’ จ.เชียงใหม่ สู่ “คลองสวย น้ำใส ไหลดี ชุมชนมีสุข”

สภาพคลองแม่ข่าเมื่อราว 20 ปีก่อน  ชาวบ้านช่วยกันลอกคลอง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาสินเชื่อเพื่อการพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 1

‘แม่แจ่มโมเดล’…การแก้ปัญหาที่ดิน-ที่อยู่อาศัย-คุณภาพชีวิต  ปลูกไผ่-กาแฟแทนข้าวโพด สร้างธุรกิจ ‘ต้นน้ำ-ปลายน้ำ’

นาขั้นบันไดที่บ้านป่าบงเปียง ต.ช่างเคิ่ง  (ภาพจาก httpd…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 50053202

ผอ.พอช. ร่วม คณะผู้บริหาร พม.ลงพื้นที่ อบต.นาพู่ คราว ครม.สัญจร ในโครงการบูรณาการ ภายใต้แนวคิดร่วมแรงร่วมใจผู้สูงวัยกายใจเบิกบาน

    อุดรธานี / 3 ธันวาคม 2566 ช่วงบ่าย เวลา 1…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น S 61399054

เครือข่ายบ้านมั่นคง จัดสัมมนาออกแบบทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย ขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงปี 67

            พอช. / ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 1 ธ.ค. 66 สถ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้อื่นๆข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ 14

พลังชุมชน ‘คนตะกุก’ อ.วิภาวดี จ.สุราษฎร์ธานี รักษ์ป่า-พัฒนาที่อยู่อาศัย-สร้างอาชีพ-ท่องเที่ยวชุมชน ชวนล่องแก่งคลองยัน-เดินป่าชมทะเลหมอก ‘ม่านฟ้าผาขี้ลม’

ทุนทางธรรมชาติของคนตำบลตะกุก  อ.วิภาวดี  จ.สุราษฎร์ธานี…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 66863115

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานบอร์ด พอช. นำทีม วปอ. รุ่น 66 หนุนชุมชนบ้านถ้ำเสือ จัดการป่าอย่างยั่งยืน

เพชรบุรี/วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ดร.กอบศักดิ์ …

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนา S 49774600

ผอ. พอช. และทีม ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ Young Director Award ประกวดภาพยนตร์สั้น ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน 8 จังหวัดเมืองรอง

กรุงเทพมหานคร / พุธที่ 29 พฤศจิกายน ณ ห้องบัวหลวง ชั้น …

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 1

‘เกลือหวานปัตตานี’ สินค้าจากยุคโบราณสู่ปัจจุบัน การสร้างมูลค่า-สินค้าสมัยใหม่โดยวิสาหกิจ ‘เกลือบานา’

จุดถ่ายรูปบริเวณแหล่งทำนาเกลือในตำบลบานา  อำเภอเมือง  จ…

อ่านรายละเอียด