สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 2990241

เครือข่ายสวัสดิการชุมชน หารือแผนกลุ่มจังหวัด ยกระดับกองทุนอีสาน

ร้อยเอ็ด / 29-30 มีนาคม 2566 การประชุมปฏิบัติการขับเคลื…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 338307091 1157994481556636 358356956404666426 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2121 : เครือข่ายสวัสดิการชุมชน หารือแผนกลุ่มจังหวัด ยกระดับกองทุนอีสาน

ร้อยเอ็ด/ ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2566 การประชุมปฏิบ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ S 39821342

ผอ.พอช. เข้าร่วมวงเสวนา เรื่อง “แนวทางการเชื่อมโยงพลังเครือข่ายองค์กรชุมชนกับ อปท. สู่รูปธรรม ท้องถิ่นก้าวหน้า” ที่ภาคใต้ จ.สตูล

ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนสตูล จังหวัดสตูล / วันนี้ 30 มีน…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดิน 11

เปิดแผน 5 ปีแก้ปัญหาชุมชนในที่ดิน รฟท. 35 จังหวัด 27,084 ครัวเรือน ใช้งบ 7,718 ล้านบาท

 เส้นทางรถไฟความเร็วสูงช่วง  อ.ปากช่อง  จ.นครราชสีมา  ก…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

4 หน่วยงาน ร่วมวางเป้าความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ

บพท. : วันที่ 29 มีนาคม 2566 4 หน่วยความร่วมมือส่งเสริม…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 4661635

พอช. จัดเวที การประชุมเชิงปฎิบัติการ “สินเชื่อเพื่อการพัฒนาความเข้มแข็งและคุณภาพชีวิตของชุมชน” พื่อระดมความเห็น ข้อเสนอแนะในประเด็น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเงินและสินเชื่อขององค์กรชุมชน

พอช. /  วันพุธที่ 29 มี.ค.66 เวลา 09.00 น. ณห้องประชุม …

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 338021324 223276410360746 8962732667134605164 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2120 : เวทียกร่างแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดตะวันออก 2 ณ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงท่าช้างยั่งยืน

จันทบุรี/ ระหว่างวันที่ 27 – 28 มีนาคม 2566 ณ สหกรณ์เคห…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 337885684 211711584786496 3435925254682446791 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2119 : เวทีทำความเข้าใจตำบลรูปธรรมจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จ.ชลบุรี

ชลบุรี/ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดชลบุรี ขบวน…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 39747604

ผอ.พอช. ร่วมแลกเปลี่ยนเวทีสนทนา นโยบายสาธารณะ “(Policy Dialogue) ไทยพร้อมหรือยัง..ที่จะมีหลักประกันรายได้ เมื่อเข้าวัยสูงอายุ”

  THAIPBS / วันนี้ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 -12.0…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 338021681 889942628937230 3020041028504466938 N Copy

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2118 : พอช.​กรมชลประทาน​ องค์​การบริหาร​ส่วน​ตำบล​ศาลาแดง​ หารือแนวทาง​การดำเนิน​งาน​โครง​การ​ปรับ​ปรุง​คลองพระองค์​เจ้า​ไชยยานุชิศน์

ฉะเชิงเทรา/ วันที่​ 28 มีนาคม​ 2566​ ณ​ องค์​การบริหาร​…

อ่านรายละเอียด