ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 275549234 420707216521520 7356683521297178693 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1740 : พอช.และเครือข่ายภาคี ร่วมกับ คณะทำงานบ้านมั่นคงต.วังตามัว ลงพื้นที่ โซน 1 จ.นครพนม

นครพนม / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 พอช.และเครือข่ายภาค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275556497 420705476521694 8859763097051252175 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1739 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายกันตพงศ์ รังษีส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275487611 4977807862279232 1913320787872966858 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1738 : เวทีทำความเข้าใจโครงการบ้านพอเพียง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจังห…

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตก Messageimage 1646888913605

พอช. จัดเวทีทำแผนพัฒนา วิจัย นวัตกรรมชุมชนจัดการความรู้และการสื่อสาร ร่วมกันจัดทำแผนระยะ 5 ปี ครั้งที่ 2 “ระดมความคิดเห็น ทิศทางและข้อเสนอแนะ” ออกแบบร่วมกับภาคีวิชาการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน /  วันนี้ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชน 275557698 420128069912768 4085306307617361841 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1737 : “ปฎิบัติการ ช่างชุมชน รุ่นแรกของวันที่ 2″จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 การฝึกอบรมพัฒนาศักย…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 109890

พอช. ร่วมประชุมกับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อประชุมหารือกลุ่มเป้าหมายและวางแผนปฏิบัติการพัฒนายกระดับทักษะฝีมือขบวนองค์กรชุมชน ภายใต้แนวคิด “สร้างงาน สร้างอาชีพ มีรายได้ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด-19”

วันที่ 9 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ถึง 15.30 น. ณ ห้องป…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่น 1

มอบรางวัล 8 กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดีเด่นทั่วประเทศ เผยจัดตั้งกองทุนทั่ว ปท.แล้วกว่า 6 พันกองทุน รวมเงินกว่า 2 หมื่นล้านบาท

พิธีมอบรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่น (ปี 2563) ที่ธน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 275277896 332368718923139 7985105663282643038 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1736 : ช่างชุมชน “เป็นช่าง อยากเป็นช่าง”จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย / ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานพั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275505144 330644615759599 8950007616577133180 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1735 : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ประชุมคณะทำงา…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตก 333490

พอช. ภาคกลางและตะวันตกจัดเวทีเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท ปี 2565

กาญจนบุรี : วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม ออโรร…

อ่านรายละเอียด