บ้านมั่นคงการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 5267552

พอช. ลงพื้นที่ริมรางจังหวัดนครราชสีมา เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจพี่น้องชุมชนริมทางรถไฟนครราชสีมา

วันเสาร์ 27 พ.ค.66 เวลา 08.30 น. ณ ที่ตั้ง โครงการก่อสร…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 647746

พอช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้นำเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน “ออกแบบกระบวนการ กลไกการขับเคลื่อน ภายใต้แนวทางการปฏิรูปขบวนองค์กรชุมชน และ พอช.

กล่าวต้อนรับ และชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนา นายกฤษดา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 3252244

พอช.อีสาน จับมือ มมส.และเครือข่ายองค์กรชุมชน สร้างรูปธรรมความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอีสาน

มหาสารคาม / วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.00 …

อ่านรายละเอียด
ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียงอื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 1

“ช่างชุมชนจันทบุรี” ยกระดับมาตฐาน หนุนการสร้างบ้านพอเพียง

จันทบุรี/ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 349164677 301838482195166 7891287972567195173 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2146 : “หัวหน้าผู้ตรวจราชการพม. ประชุมOne Home พม.หนองคาย และเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ชุมชน”

หนองคาย/ ระหว่างวันที่ 24-25 พฤษภาคม 2566 นายอนันต์ ดนต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคง 349123423 176396632057486 8151087952145996097 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2145 : “3 หน่วยงาน สร้างความเข้าใจสานความร่วมมือ พัฒนาคุณภาพชีวิตคนอุดรธานี”

อุดรธานี/ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมคณะมน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 349019083 577371787842460 1039979341064105699 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2144 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดชลบุรี โซนทะเล จัดเวทีทำความเข้าใจสภาองค์กรชุมชนตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นระดับตำบล

ชลบุรี/ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 …

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 348609989 2177826272428528 3561116953661894274 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2143 : การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมราง (พทร.) ในเขตเทศบาลเมืองคลองแห รวม 9 ชุมชน

สงขลา/ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น ณ เทศบา…

อ่านรายละเอียด
ข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันอื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 14

“ประชาธิปไตยอัตลักษณ์ไทย:ประชาธิปไตยฐานชุมชน” งานวิจัยนวัตกรรมทางสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง

กรุงเทพฯ/ วันนี้ที่ 23พฤษภาคม 2566 สถาบันพัฒนาองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 348256411 775028427488627 2676768331579882020 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2142 : เวทีอบรมโปรแกรมบริหารการเงินและบัญชีกองทุนสวัสดิการชุมชน (SWF) จังหวัดนครนายก

นครนายก/ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2566 ณ ศูนย์ต้อนรั…

อ่านรายละเอียด