ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน Screen Shot 2566 06 21 At 09.02.52

พอช. ร่วมกับ NIA และ TSIS จัดกิจกรรมเปิดบ้านโครงการ” (Open house) ให้กับ 276 ชุมชนที่ผ่านการคัดเลือกในการพัฒนานวัตกรรมแก้ไขปัญหาชุมชน ปี 2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 351786879 764451875480384 30049207609443118 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2153 : เวที MOU โครงการบ้านพอเพียง จังหวัดอุบลราชธานี ปีงบประมาณ 2566

อุบลราชธานี/ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 สถาบันพัฒนาองค…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 351297035 1089259818698406 987771368949594436 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2152 : ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมออกแบบกระบวนการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยฯ ประจำปี 2566

ปทุมธานี/ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 คณะทำงานโครงการพั…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ประธานบอร์ด พอช. ร่วมเปิดงานวันทะเลโลก “เปลี่ยน พลิกฟื้น คืนโลกสีคราม” ปี2566

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ได้กำห…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน S 15466558

ประธานบอร์ด พอช. ร่วมประชุมทีม MIT ร่วมออกแบบ”ระบบข้อมูลชุมชนเข้มแข็ง” ตัวชี้วัดความเข้มแข็งของชุมชน

“ระบบข้อมูลชุมชนเข้มแข็ง” เมื่อวันที่ 7 มิถ…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 352191584 990079215499341 6085437360743001005 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2151 : มัชชาสวัสดิการชุมชนคนสตูลไม่ทิ้งกัน ครั้งที่ 1

สตูล/ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 351162208 1078388899801604 1387108001588100710 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2150 : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และบันทึกความร่วมมือชุมชนต้นแบบสุขภาวะ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร/ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 ณ สำนักงานเข…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 349974014 1301381907393532 2157681214846169233 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2149 : ขบวนองค์กรชุมชน 13 จังหวัด ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก พัฒนาศักยภาพกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดของขบวนองค์กรชุมชนและการเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดสู่แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

นครนายก/ ระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566 สำนักงานภาคกร…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 1

เครือข่ายเศรษฐกิจและทุนชุมชน จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชิวิต “ Kick Off พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง”

    สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 350921960 824547872518917 4047542836617813666 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 2148 : ขบวนองค์กรชุมชนขอนแก่นผนึกกำลังภาคีขับเคลื่อนจังหวัดบูรณาการ

ขอนแก่น/ วันที่ 31 พฤษาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1 คณะมนุษยศ…

อ่านรายละเอียด