สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ชุมชนริมคลองสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคง 1

‘21 ปี พอช.’ (4) ‘กองทุนสวัสดิการชุมชน’ ร่วมมือภาคีเครือข่าย สร้างตาข่ายสังคมรองรับคนทุกข์-วิกฤติโควิด-น้ำท่วม

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลเมืองแก  จ.สุรินทร์  ร่วมดูแลปร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 245956102 556002909038905 4498725665810410084 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1569 : สภาองค์กรชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการบ้านมั่นคงชนบทในพื้นที่ตำบลวังตามัว

นครพนม / เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 246181912 4529113190482338 699199272649530521 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1568 : “กองทุนสวัสดิการตำบลท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ อนุมัติงบอุดหนุนชุมชนปลูกพืชสมุนไพรเป็นแหล่งอาหารและยา”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ตามที่คณะกรรม…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 245880711 4528528013874189 5289631574102812657 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1567 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลพะแสงประชุมเข้ม เร่งปิดโครงการบ้านพอเพียง”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ณ ศูนย์เศรษฐก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 245438666 4484062301640110 1601758700611246019 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1566 : คาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดพิจิตร

พิจิตร / เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 อีกหนึ่งวันกับกิจกร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 245648205 4562552730501444 5920094580445299962 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1565 : “ร่วมด้วย ช่วยกัน” ร่วมใจสู้ภัยพิบัติพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 องค์กรชุมชนลูกพ่อข…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน 241421826 4480804551965885 6782692418512994708 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1564 : ลงพื้นที่ร่วมกับคณะทำงานจัดการภัยพิบัติเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดพิจิตรส่งมอบ “ชุดปันน้ำใจ”

พิจิตร / เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 (ครบรอบ 48 ปี วันมห…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ S 6071113

บพท. ร่วมราชภัฏร้อยเอ็ดจัดเวทีเชื่อมโยงแนวคิดการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืน กับการพัฒนาโมเดลแก้จน ผู้ว่าระบุแก้จนได้ต้องให้เบ็ดไม่ใช่ให้ปลา

ร้อยเอ็ด : หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้น…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 245723822 4387904314635226 6540821565047886789 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1563 : อบรมเชิงปฏิบัตการให้ความรู้การใช้พลังงานโซล่าเซลล์ในการเกษตรและไฟส่องสว่าง

ชุมพร / เครือข่ายสภาองค์กรชุมตำบล อำเภอหลังสวนร่วมกับวิ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 245588782 5045154002166466 4349795474313880281 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1562 : การจัดการภัยพิบัติโดยชุมชนภาคเหนือ ปี 2564 จังหวัดนครสวรรค์

นครสวรรค์ / สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) อนุมัติปัจจัย…

อ่านรายละเอียด