ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 259914333 281847607282168 1699657389762932730 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1618 : อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการเกษตรแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตพอเพียง ประดิษฐ์กระถางแก้มลิง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่วันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 ณ ศ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 258130919 996597127864921 2683850939310813213 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1617 : มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี นำผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปอาหารตำบลท่าเคย

สุราษฎร์ธานี / สถาบันวิจัยและพัฒนา และงานบริการวิชาการ …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 258774090 4297292347048898 1192569310065141197 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1616 : ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวตกรรมดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนเมืองเศรษฐกิจอัจฉริยะต้นแบบ

สงขลา / เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 นายธณพล เมืองเฉลิ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน C36f24ac 94fa 47d8 A2ab 85c183da2121 L0 001

ผู้ว่าพิษณุโลกระบุทำจังหวัดนำร่องช่วยลดปัญหาความยากจน ทีมวิจัยภาคเหนือจัดเวทีปฏิบัติการเชื่อมโยงแนวคิดการดำรงชีพอย่างยั่งยืน (SLF) กับการพัฒนาโมเดลแก้จนร่วม บพท. และพอช.

         พิษณุโลก : ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 258347276 357232732859055 1489408314117494526 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1615 : พอช.ภาคเหนือได้พบปะพูดคุยปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดย่อม (สสว.)

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ณ.สำนักงานสถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 257670976 994042308120403 6948217891358211480 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1614 : พัฒนาอาชีพ และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 19 อำเภอ

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 17พฤศจิกายน 2564 (เวลา 10.00…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 258504888 2516660738477907 9153937452001817378 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1613 : ร่วมด้วยช่วยกัน เมื่อน้ำลด โรคน้ำกัดเท้าก็มา

ชุมพร / เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เมื่อน้ำลด โรคน้ำ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

สถาบันวิจัยสังคมจุฬาฯ ร่วมกับ พอช. จัดทำ ‘โครงการสำรวจความพึงพอใจและพัฒนาการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผลระบุความพึงพอใจในระดับมาก

สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันพั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 257956322 10159402790189651 1436103488712225520 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1612 : รมว.พมและคณะผู้บริหารกระทรวง พม. เป็นประธานมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน

ภูเก็ต / วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2564 นายปฏิภาณ จุมผา รอง ผ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 257221783 890518885187073 4157744957264974251 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1611 : พม. จับมือเกษตร สร้างบ้านมั่นคงบนที่ดิน สปก. ให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

กระบี่ / เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นา…

อ่านรายละเอียด