สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 271535721 4479629125481885 1735195309450238337 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1650 : ร่างแผนยุทธศาสตร์แก้ปัญหาที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยตำบลวังตามัว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้อยู่ดีมีสุข

นครพนม/  ระหว่างวันที่ 9 – 10 มกราคม 2565 สถาบันพ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 269909657 4477757322335732 7714737655909901417 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1649 : เดินหน้าแก้ปัญหาผู้ได้รับผลกระทบการพัฒนาระบบราง จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 271550705 4813487768711544 8201119942562834092 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1648 : “ขบวนจังหวัดนคร เตรียมความพร้อม ขยับ พื้นที่ ปฏิบัติการเรียนรู้ การจัดทำข้อมูลทุกมิติ สู่การพัฒนาความเข้มแข็งโดยใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้ง”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ โรงเรียนผู้…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาภาคใต้

“ฟู้ดแพนด้าชุมชน คนชะอวด”

  วิกฤตโควิด-19 ส่งผลอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของพี…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 270672325 4469124789865652 6028329212170561041 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1647 : หนุนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท 19 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพชีวิต สู่ความอยู่ดีมีสุข

ร้อยเอ็ด/ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 271275844 4762681930483232 3412760426405013350 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1646 : ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แกนนำสภาองค์กรชุมชน 12 ตำบล พัฒนาข้อเสนอโครงการบ้านพอเพียงชนบท จ.กระบี่

กระบี่/ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 ณ สำนักงานเครือข่ายอง…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 270840659 4462915190486612 6483034618447801149 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1645 : ทีม​ onehome จ.อุดรธานี​ ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย​ไฟใหม้​ ต.เชียงยืน​ อ.เมือง​ จ.อุดรธานี​

อุดรธานี/ วันที่ 5 มกราคม​ 2565 ทีม​ onehome จ.อุดรธานี…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 269911447 136389528825025 8699406557078581986 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1644 : ตะโหมด จ.พัทลุง บ้านพอเพียงปี65

พัทลุง / เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ขบวนองค์กรชุมชนนำโ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 270043867 4780347482025573 2361112170788558933 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1643 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่/ที่อยู่อาศัยกลุ่มเปราะบางจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564

พังงา/ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมดีบุก ชั…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 269936942 4776491545744500 3336600941964454668 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1642 : “สมัชชากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลดินแดง ปี 2564 สวัสดิการ 4 ขา ให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี”

กระบี่ / เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2564 สมัชชากองทุนสว…

อ่านรายละเอียด