สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 240976289 4056375127807289 1659859030111570711 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1504 : เปิดจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 เชิงรุก แก่คนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะ จ.ขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 นายสมศักดิ์ จังตระ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 240978046 4055995587845243 367353464948922337 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1503 : สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พอช. ตรวจคัดกรองโควิด-19

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 สำนักงานภาคตะวันออ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 240879763 4054109131367222 6508064089465788033 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1502 : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร ร่วมงานเปิดสำนักงานสภาองค์กรชุมชนตำบล

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 สมาชิกสภาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 239321344 492344191936230 1929989628950692516 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1501 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางน้ำจืด ได้มอบถุงยังชีพให้แก่ครัวเรือนผู้ป่วยโควิด

ชุมพร / กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางน้ำจืด ได้มอบถุงยังช…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคเหนือ 239427743 1450291955346346 2910969827519579794 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1500 : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสามง่ามจัดกิจกรรม โครงการ กองทุนร่วมใจต้านภัยโควิด

พิจิตร / ณ ที่ทำงานชาวบ้าน เพื่อช่วยชาวบ้าน 150/2 ม.13 …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 240898317 4379778515415807 2974126191645034274 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1499 : ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และคณะ มอบข้าวสารเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19

สงขลา / ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัด…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 240903234 4379773042083021 4855656404525094139 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1498 : “สร้างบ้าน สร้างชุมชน สร้างการเรียนรู้”

สตูล / โครงการบ้านมั่นคงกลุ่มออมทรัพย์หลังโรงยางพัฒนา จ…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 240673219 974938550023829 4342379454318555241 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1497 : คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลเมืองเวียง ลงพื้นมอบของให้กับผู้กักตัว

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการกอ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านพอเพียง 240721047 4048437271934408 2920166423055879183 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1496 : คณะกรรมการสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองห้าง ได้ดำเนินการสร้าง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้

ศรีสะเกษ / เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการสภาองค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 240191788 225899342876995 2338485509725479560 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1495 : ยกระดับเศรษฐกิจตำบลแบบบูรณาการ (U2T) มหาวิทยาลัยสู่ตำบลสร้างรากแก้วให้ประเทศ ของตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช  / เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 29 สิงหาคม 2564 เจ…

อ่านรายละเอียด