สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 272573069 4894040477308928 3659217208661373151 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1675 : พอช.ภาคเหนือ จับมือร่วมกับ สพร.8 นครสวรรค์ ผลักดันหลักสูตรช่างชุมชน

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์ก…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสภาองค์กรชุมชน 272563845 402462628336065 117743725905371570 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1674 : พอช.ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลำปางจัดเวทีวิเคราะห์สถานการณ์ของหมอกควันไฟป่าพื้นที่อำเภอแม่ทะ

ลำปาง / พอช.ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลำปาง จัดเวทีว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 272619667 1561925264171011 9169607716540310573 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1673 : จ.พิจิตร เดินหน้าโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2565 กว่า 40 โครงการ งบประมาณกว่า 12 ล้านบาท พัฒนาคุณภาพชีวิตชาวพิจิตรทุกมิติ

พิจิตร  / เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ณ โรงแรมมีพรสวรรค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 272400986 4539288816182582 3008222378459694747 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1672 : พัฒนาฝีมือช่างชุมชนบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังตามัว สร้างงาน สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนหลังโควิด-19

นครพนม / 25 มกราคม 2565 สภาองค์กรชุมชนตำบลวังตามัว กองท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 272387504 4879014228825564 8679163030708516479 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1671 : “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลเขาชุมทองเตรียมพร้อมปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลทุกมิติรองรับสถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากนโยบายรถไฟทางคู่”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 นายสนั่น บุญ…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 272433179 4535059153272215 5882037723124445696 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1670 : คกก.วังตามัว ประชุมนัดแรก เดินหน้าแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยพัฒนาคุณภาพชีวิตคนวังตามัว

นครพนม / เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 คณะกรรมการพัฒนาแก้ไ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 272259862 142536378203850 1080547433687094613 N

“ประชุมหารือการบูรณาการแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต จังหวัดนำร่อง (จังหวัดสมุทรปราการ ชลบุรี ตราด+จังหวัดสระบุรี)”

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุม 301-302 ช…

อ่านรายละเอียด
ข่าวเด่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนการแก้ไขปัญหาที่ดินข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 272400986 4539288816182582 3008222378459694747 N

พม. สร้างบ้านช่วยคนจน มอบ พอช. ระดมช่างชุมชนสร้างบ้านมั่นคงชนบท นำร่อง “วังตามัว” นครพนม

  นครพนม/ วันนี้ (25 ม.ค.) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 272096548 4529752497136214 5636356270587672691 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1669 : กลุ่มเพื่อนคนไร้บ้านจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ พอช. ประชุมการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา ผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง ชุมชนหนองแวงตราชู 4 จังหวัดขอนแก่น

ขอนแก่น / เมื่ีอวันที่ 22 มกราคม 2565 กลุ่มเพื่อนคนไร้บ…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 272115421 4882898855089757 3219688591903757496 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1668 : พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชน ผู้นำทางจิตวิญญาณ กลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านภูเหม็น”

อุทัยธานี  / เมื่อวันที่ 22 ม.ค.65 “พัฒนาศักยภาพเด็กและ…

อ่านรายละเอียด