สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 242652199 4437426726317351 2067282092367177173 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1543 : เวทีทำความเข้าใจโครงการการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาความยากจนอย่างเบ็ดเสร็จและแม่นยำในจังหวัดพัทลุงระดับตำบล ณ ตลาดต้นไทร ต.ตะโหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จังหวัดพัทลุง เดินหน…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 243736925 6444340472272613 986753532816030123 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1542 : คนนาแว อยู่รอด ปลอดภัย สมานสามัคคี มีคุณธรรม นำสู่ตำบลจัดการตนเอง ได้อย่างยั่งยืน

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 นายเจริญ อวยศิลป์…

อ่านรายละเอียด
เกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้บ้านพอเพียงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 243582816 520606648984509 2656021607192906948 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1541 : พิธีมอบบ้านกาชาด ตามโครงการ “บ้านใหม่จากใจเหล่ากาชาดสุราษฎร์ธานี” ประจำปีงบประมาณ 2564

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 14.00 น…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันข่าวเด่นเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก 2

จุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. รับข้อเสนอสลัม 4 ภาค ในการพัฒนาเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็นระบบบำนาญประชาชน ย้ำยังได้รับสิทธิเหมือนเดิม

กรุงเทพฯ/วันนี้ (30 ก.ย. 64) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 243663161 4428501277209896 5728837205149453292 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1540 : เวทีทำความเข้าใจโครงการวิจัยแก้จนจังหวัดพัทลุงระดับตำบล 2 ตำบล จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 จังหวัดพัทลุงเดินห…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 243324029 2472558962888085 1846589275454202711 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1539 : โครงการตำบลธุรกิจชุมชน “พัฒนายกระดับความเข้าใจในการทำเกษตรอินทรีย์เชิงคุณภาพ”

ชุมพร / เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ วัดโพธิเกษตร อ.สว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 243394194 4663166550381568 8207859996999256996 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1538 : ตำบลทุ่งนารี จังหวัดพัทลุง เดินสายทำความเข้าใจโรคระบาดโควิด-19 กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 ชุมชนจัดการตนเอง ด…

อ่านรายละเอียด
ภาคใต้สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19 243029219 4463445957049062 958251322996304602 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1537 : “กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว สนับสนุนพันธุ์สัตว์ เพื่อสร้างความมั่นคง ด้านอาหารสู้ภัยโควิด-19.”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 คณะกรรมการส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 241543939 4128194510625350 3473470252533877272 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1536 : “ห่วงโซ่การผลิตและคุณค่าทางสมุนไพร” บ้านโนนธาตุ ต.พนา อ.พนา จ.อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ​ / เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 หารือ โมเดลแก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคใต้ 242441775 4346388338773022 4410973627834374502 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1535 : ฟื้นขบวน ฟื้นคน ชุมชน และ เมือง…..

สงขลา / เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 ณ ที่ทำการกลุ่มออมท…

อ่านรายละเอียด