สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1706 : ทีมพี่เลี้ยงหนุนเสริมกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยฯ

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมพี่เลี้ยงหน…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 274030191 405181724740736 7565084509900247194 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1705 : อุดรธานีเดินหน้าจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลทั้งจังหวัด 180 อปท.

อุดรธานี / เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานพัฒนา…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 274121883 318694263623918 7462921343284268349 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1704 : ประชุมสร้างความเข้าใจการจัดสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลดอยแก้ว อ.จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่ / วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลากลางหมู่บ้า…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273916165 315747110582683 7186296143185291078 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1703 : ทีมออกแบบและก่อสร้าง ลงพื้นที่โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

นครราชสีมา / เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมออกแบบแล…

อ่านรายละเอียด
บ้านพอเพียงสวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ

เดินหน้าบ้านมั่นคงอำเภอเวียงแก่น จ.เชียงราย ซ่อมสร้างบ้านผู้ด้อยโอกาส 4 ตำบล 1,000 หลัง

ช่างชุมชนและผู้แทนขบวนองค์กรชุมชน จ.เชียงรายร่วมกันสำรว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273916708 403833251542250 5968237391452059100 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1702 : บุรีรัมย์เดินหน้าพัฒนาโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม โซนอำเภอลำปลายมาศ 5 ตำบล

บุรีรัมย์ / เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565 ณ องค์การบริ…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 273732204 402549385003970 3839759078637120268 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1701 : บ้านมั่นคงเมืองโพนทอง

ร้อยเอ็ด / เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 โครงการบ้านมั…

อ่านรายละเอียด
อื่นๆสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 273698894 402542311671344 5566493979197937146 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1700 : ตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลวังสวาป

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ตำบลวังสวาป อำ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 273828789 314698277354233 4601850096216461459 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1699 : เวทีแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต “ที่ดินและที่อยู่อาศัย” เทศบาลตำบลวัดประดู่

สุราษฏร์ธานี / วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวทีแนวทางการพ…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 273494215 4968341449922568 2714483683637921477 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1698 : ช่างชุมชน “ช่างดี มีฝีมือ จิตอาสาเพื่อบ้านเกิด”

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 การวางปฎิบัติงา…

อ่านรายละเอียด