สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 275188588 329617479198263 3493976511933279391 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1728 : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.(one home) เปิดศูนย์ผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง

ลำปาง / เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ประชุมตรวจราชการจังหว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275070791 416005700325005 961765062742474644 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1727 : โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทจังหวัดยโสธร

ยโสธร / เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 ณ วิทยาลัยชุมชนยโสธร …

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275139023 326684176155643 1762343340125242185 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1726 : “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลเมืองปากพูน พร้อม ซ่อมแซม บ้าน พอเพียง ให้กับกลุ่มเป้าหมายชุดแรก”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมเ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาภาคเหนือสวัสดิการชุมชน 1

“กิ๋นฮอม ต๋อมม่วน” ที่ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจท่าวังทอง จ.พะเยา สภาองค์กรชุมชนใช้แผนธุรกิจชุมชนหนุนชาวบ้านผลิตสินค้าขาย

สินค้าจากกลุ่มมีน้ำพริกเป็นสินค้าหลัก “กิ๋นฮอม  ต๋อมม่ว…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 274887882 325536186270442 6713318466030365110 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1725 : เวทีสร้างความเข้าใจ และบันทึกความร่วมมือ (Mou) ของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดตรัง

ตรัง / เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2565 เวทีสร้างความเข้าใจ แล…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 274940547 324351333055594 6570878133564462880 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1723 : จัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานสวัสดิการชุมชนจังหวัดยะลา

ยะลา / เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องกังสดาล โรง…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 274854195 325024072990937 1464832820220572748 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1722 : พอช.ร่วมกับตัวแทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จ.เชียงใหม่ ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจกระบวนการสำรวจข้อมูลและฝึกซ้อมการลงพื้นที่

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 พอช.ร่วมกับต…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 274724848 325702886256389 7492990523166074334 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1721 : มูลนิธิฮักเมืองน่าน เวทีสร้างความเข้าใจการบริหารจัดการที่ดีโครงการบ้านพอเพียงและตำบลรูปธรรมสภาองค์กรชุมชนตำบลปี65

น่าน / เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ มูลนิธิฮักเมือง…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 274589644 411034957488746 7265896576572665959 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1720 : เครือข่ายริมรางเมืองย่าโม ร่วมกับ เครือข่ายสลัม 4 ภาค และ พอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชุมสัมนาเครือข่ายริมรางเมืองย่าโม

เมื่อวันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ์ 2565 เครือข่ายริมร…

อ่านรายละเอียด
ภาคเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 274369872 5011679238922122 486040616502116726 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1719 : ช่างชุมชน จังหวัดสุโขทัย มีความรู้ ทักษะ และมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ ตลอดจนทัศนคติที่ดีในการปฎิบัติงานก่อสร้างชุมชน

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานพัฒน…

อ่านรายละเอียด