สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันตกภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้ 463683

สำนักเลขานุการยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง โดย พอช. ได้จัดเวทีหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย สู่การยกระดับเศรษฐกิจระดับครัวเรือนในตำบล “ศูนย์บ่มเพาะเศรษฐกิจและทุนชุมชน” ปีงบประมาณ 2565

พอช./ เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2565 สำนักเลขานุการยุท…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 275364736 418652860060289 496404380462381880 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1734 : คนแมด มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตแก้ปัญหาหนี้สินด้วยข้าวอินทรีย์

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275380602 611049196732395 6980908846898266956 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1733 : พิธีมอบการช่วยเหลือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยแก่ผู้ประสบภัยจากพายุงวงช้าง

ชุมพร / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ณ สนามฟุตซอล เทศบาลตำ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275424720 7372640702775914 3962783822991399481 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1732 : คณะทำงานลงพื้นที่หนุนเสริมสภาองค์กรชุมชนตำบลแหลม และสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลหัวไทรทำความเข้าใจกับครัวเรือนผู้รับผลประโยชน์

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 คณะทำงานเครือ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชน 1

ขบวนจังหวัดพะเยา ร่วมกับ พอช. จัด เวทีพัฒนาศักยภาพ “นักสื่อ-สาน ขบวนองค์กรชุมชน” ตั้งเป้าสร้างนักสื่อสารชุมชนรุ่นใหม่

นักสื่อสารชุมชนจังหวัดพะเยา และเจ้าหน้าที่สื่อสารการพัฒ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275425335 4967863563298400 4627157421956878144 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1731 : แกนนำขบวนฯ จ.กระบี่ เจ้าหน้าที่ พอช.ภาคใต้ เปิดวง Zoom เพื่อชี้แจงแนวทางพัฒนาข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท

กระบี่ / เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 การประชุมชี้แจงแนวทา…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 274929097 329838142509530 2320016957915421880 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1730 : สานพลังภาคียุทธศาสตร์ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดลำปาง

ลำปาง / เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 ภาคีเครือข่ายประกอบด้…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกลางและตะวันตกบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา 331978

คปอ.ชัยนาท ร่วมกับ พอช. และเครือข่ายที่อยู่อาศัยและที่ดินภาคกลางและตะวันตก จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลเขาท่าพระ

ชัยนาท / วันที่ 3- 5 มีนาคม 2565 เครือข่ายขบวนองค์กรชุม…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ ^

‘ไก’ สาหร่ายน้ำจืด ภาพสะท้อนการเปลี่ยนแปลงของน้ำโขง และก้าวเดินของกลุ่มรักษ์เชียงของ-สภาประชาชนลุ่มน้ำโขง

เขื่อนจิงหง ในเขตปกครองสิบสองปันนา มณฑลยูนนานของจีน (ภา…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 275179112 416611280264447 6424770550169177536 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1729 : เครือข่ายองค์กรชุมชนอุบลราชธานี เตรียมทีมลงพื้นที่พัฒนาโครงการคุณภาพชีวิต

อุบลราชธานี / วันที่ 4 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงา…

อ่านรายละเอียด