สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภาคกลางและตะวันตก 334400

พอช. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาองค์กรชุมชนในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 11-12 มีนาคม 2565

ประจวบคีรีขันธ์ / สำนักงานภาคกลางและตะวันตก จัดเวทีพัฒน…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275549234 420707216521520 7356683521297178693 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1740 : พอช.และเครือข่ายภาคี ร่วมกับ คณะทำงานบ้านมั่นคงต.วังตามัว ลงพื้นที่ โซน 1 จ.นครพนม

นครพนม / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 พอช.และเครือข่ายภาค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275556497 420705476521694 8859763097051252175 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1739 : ผู้ตรวจราชการกระทรวง พม. ติดตามการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1

ขอนแก่น / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 นายกันตพงศ์ รังษีส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275487611 4977807862279232 1913320787872966858 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1738 : เวทีทำความเข้าใจโครงการบ้านพอเพียง ต.เขาย่า อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง

พัทลุง / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ขบวนองค์กรชุมชนจังห…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 275557698 420128069912768 4085306307617361841 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1737 : “ปฎิบัติการ ช่างชุมชน รุ่นแรกของวันที่ 2″จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย / เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 การฝึกอบรมพัฒนาศักย…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 275277896 332368718923139 7985105663282643038 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1736 : ช่างชุมชน “เป็นช่าง อยากเป็นช่าง”จังหวัดสุโขทัย

สุโขทัย / ระหว่างวันที่ 8 – 12 มีนาคม 2565 ณ สำนักงานพั…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275505144 330644615759599 8950007616577133180 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1735 : ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ประชุมคณะทำงา…

อ่านรายละเอียด
บ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก S 16244849

การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบทภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออกครั้งที่ 2/2565

วันอังคาร ที่ 8 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม โรงแรมเดอะพันธ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชน 1646800732742

นวัตกรรมภูมิปัญญา จากแนวคิดนอกกรอบ สู่ “เตาแกลบลุงเสาร์แก้ว”

แนวคิดเรื่องนวัตกรรมประหยัดพลังงานไม่ใช่เรื่องไกลตัว เพ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาพื้นที่รูปธรรมงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือผลงานนักสื่อสารชุมชนสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน 1646799527299

วิถีความพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว จังหวัดพะเยา

พลังงานทดแทนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านดอกบัว  ตำบลบ…

อ่านรายละเอียด