สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275843294 7409330335773617 4984949543909719908 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1749 : คณะทำงานเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชน จ.นครศรีธรรมราช ขับเคลื่อนงานที่อยู่อาศัย

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะทำงานเครื…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275985152 334523498705044 281274909564349139 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1748 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จัดเวทีสร้างความเข้าใจสมาชิกโครงการบ้านพอเพียงและจัดทำแบบประเมินชุมชนเข้มแข็ง”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 “สภาองค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275785846 333991528758241 6350040836513454560 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1747 : “สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านนา จัดเวทีประเมินตำบลต้นแบบชุมชนเข้มแข็ง และทำความเข้าใจสมาชิกโครงการบ้านพอเพียง”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 “สภาองค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275443535 5088621331188071 3442371817175403392 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1746 : “สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตําบลร่อนพิบูลย์จับมือหน่วยงานภาคีซ่อมบ้านพอเพียงหลังแรก”

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2565 ณ บ้านจานเรี…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือสวัสดิการชุมชน 275520722 334207542072590 8082883024070377043 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1745 : สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(พอช.) ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ หารือเตรียมแผนการซ้ฝ่อมแซมบ้าน กลุ่มเปาะบางที่ยากลำบาก

แพร่ / เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมช…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275714692 332228635601197 7907798390750919077 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1744 : ประชุมทำความเข้าใจตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน ร่วมกับกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ประชุมทำความ…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาข่าวประชาสัมพันธ์ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกภาคใต้สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน S 18464812

พอช.ขอร่วมแสดงความยินดีกับ นางพัฒมาณ แดวอสนุง ในงานพิธีมอบรางวัล “ผู้เสียสละเพื่อสังคม” ประจำปี 2565 ที่เป็นพี่น้องเครือข่าย พอช. รวมทั้งผู้เสียสละเพื่อสังคมทุกท่าน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ / วันนี้จันท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275565808 10159604166389651 2092482721953403839 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1743 : รักษาการผู้อำนวยการพร้อมคณะฯ ร่วมลงพื้นที่มอบบ้านพอเพียง ปี 2565 จํานวน 9 ครัวเรือน

ตรัง / เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายปฏิภ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275531127 421319293126979 4814509351057561637 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1742 : คนเมืองศรีฯ 10 ตำบล/เมือง ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท จังหวัดศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ / เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กร…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนืออื่นๆสภาองค์กรชุมชน 275550738 334166035410074 5034507527467281547 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1741 : “จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาความยากจนเบ็ตเสร็จ แม่นยำ โดยยก “ตำบลแม่ลาหลวงโมเดล” เป็นต้นแบบการขับเคลื่อน

แม่ฮ่องสอน / เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 ตำบลแม่ลาหลวง อ…

อ่านรายละเอียด