ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้สภาองค์กรชุมชน 276158671 5003094916441931 1714413200256409939 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1758 : “คณะทำงานกลุ่มจังหวัดอันดามันภาคใต้ ร่วมพิจารณากลั่นกรอง ข้อเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชนบทและเมือง ปีงบประมาณ 2565”

กระบี่ / ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 276991208 7426395484067102 4687021680188331928 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1757 : สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลฉวาง “ผนึกกำลัง” ท้องถิ่น บูรณาการโครงการบ้านพอเพียง

นครศรีธรรมราช / เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 นายอัษฎา ณ น…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 276135611 338837421609602 1926110364906761161 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1756 : ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสวัสดิการผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพม.(one home)

ลำปาง / เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 ณ.ศูนย์เรียนรู้และพั…

อ่านรายละเอียด
ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชน S 117702674

พอช.ภาคอีสาน จับมือภาคีหนุนแก้ปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดงเซกาแปลงที่ 2 จากตำบลวังตามัว ขยายผล 4 ตำบล ในพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

นครพนม / 21 มีนาคม 2565 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงาน…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275993776 335960938561300 8735455418669032226 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1755 : คณะทำงานจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย จัดเวทีกลั่นกรองโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนรวม 89 ตำบล/เมือง งบประมาณกว่า 5 ล้านบาท

ชุมพร / เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ปากตะโกโฮมสเตย์ อำ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 276110525 335793265244734 3012383691696045868 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1754 : “เครือข่ายสวัสดิการชุมชนภาคใต้ติวเข้ม การจัดทำแผนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนสู่แผนพัฒนาจังหวัด”

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมส…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้บ้านพอเพียง 275929887 10216723898089456 6898287432039020413 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1753 : สภาองค์กรชุมชุมชนจับมือองค์กรปกครองท้องถิ่นช่วยเหลือครัวเรือนที่มีปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ผ่านโครงการบ้านพอเพียง

สุราษฏร์ธานี / เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 นายชัยฤทธิ์ ว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 275799900 335077805316280 7575555189726855552 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1752 : เวทีหารือแนวทางการแก้ปัญหากรณีร้องเรียนการดำเนินงานของคณะกรรมการสหกรณ์บ้านมั่นคงเกาะสมุย จำกัด

สุราษฎร์ธานี / เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 เวทีหารือแนวท…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 275325211 424611526131089 8377225459487440404 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1751 : เวทีเรียนรู้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ กลุ่มจังหวัดอีสานบน 1

หนองบัวลำภู / เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 กลุ่มจังหวัดอี…

อ่านรายละเอียด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวัน 275268872 424583619467213 4985978468677918990 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1750 : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตำบลนาในแบบมีส่วนร่วม

นครพนม / เมื่อวันที่ 15-16 มีนาคม 2565 ดร.คณิน เชื้อดวง…

อ่านรายละเอียด