สวัสดิการชุมชนบ้านมั่นคงสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออกบ้านพอเพียง Img 5217 (2)

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ส่งมอบถุงยังชีพ 2,546 ถุง เพื่อส่งต่อให้กับ 14 ชุมชน ผ่าน พอช. เพื่อนำไปช่วยเหลือชุมชนแออัด ภายใต้โครงการ “มิตรปันสุข”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) / วันนี้ 17 ธันวา…

อ่านรายละเอียด
ประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือสภาองค์กรชุมชน 264904617 4358482014263264 1870713527709023570 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1629 : ประธานบอร์ด พอช. แนะหน่วยงาน ทำ 5 ลำดับขั้นตอน ไขปัญหาชุมชนริมทางรถไฟ ดูแลผู้ได้รับผลกระทบการพัฒนาระบบราง เฟส 1: 166 ครัวเรือน

นครราชสีมา/ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.30-16.30…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือบ้านพอเพียง 263475647 4703116919734619 4247830032657066389 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1628 : “บ้านพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ กระจายให้ทั่วถึง” (กลุ่มผู้เดือดร้อน)

นครสวรรค์ / เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 กลุ่มจังหวัดนครเ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคเหนือ 265037035 369972874918374 5759583925616168672 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1627 : ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด เชียงใหม่ ร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตภาครัฐร่วมกับ ปปท.เขต5 ในโครงการ BIGROCK ในปี 2565 นำร่อง 11 ตำบล ต้นแบบ โดยกลไกสภาองค์กรชุมชนและภาคี

เชียงใหม่ / เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ขบวนองค์กรชุมชนจ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 259560874 4348434118601387 3705516813235285210 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1626 : วทีจัดทำแผน​ยุทธศาสตร์​จังหวัด​หนองบัว​ลำภู​ ตามโครงการ​พัฒนา​ศักยภาพ​คนและ​เครือข่าย​องค์กร​ชุมชน​

หนองบัว​ลำภู​ / เมื่อวันที่ 5​ ธันวาคม​ 2564​ เวทีจัดทำ…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 262392980 4344513632326769 2582985633050110451 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1625 : หารือการตั้งกองทุนหมุนเวียนในการฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ประสบภัยพิบัติปี 64 หลังน้ำลด

มหาสารคาม / เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564 ณ ที่ทำการบ้านมั่นค…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 258859952 4338806402897492 1159782979222966900 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1624 : เวทีถอดบทเรียน​ชุดความรู้​ การจัดการเชิงพื้นที่เพื่อการแก้ไขปัญหาและลดผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19​ จ. อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญ / เมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 64 เวทีถอดบทเรียน​ชุดคว…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 259873002 4319885234789609 6438139554650605227 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1623 : คณะทำงานภัยพิบัติภาคอีสาน หารือหนุนเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติเชิงภูมินิเวศ

มหาสารคาม / 26 พฤศจิกายน 2564 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำ…

อ่านรายละเอียด
สวัสดิการชุมชนสภาองค์กรชุมชนข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนาประเทศไทยดีขึ้นทุกวันเกาะติดสถานการณ์ covid-19ภาคกรุงเทพฯปริมณฑล และตะวันออก

‘2 ปีโควิด-19’ (2)พอช. –ขบวนองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่าย : ถอดบทเรียนการจัดการโควิดโดยชุมชน “ชุมชนจัดการได้ อยู่ร่วมกันได้”

เครือข่ายภาคประชาชนร่วมกับชมรมแพทย์ชนบทตรวจโควิดเชิงรุก…

อ่านรายละเอียด
สภาองค์กรชุมชนประเทศไทยดีขึ้นทุกวันภาคใต้ 259303605 4449402351841772 3432729906404875852 N

เรื่องดีดีที่ชุมชน ตอนที่ 1622 : พอช.สำนักงานภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงาน DEPA ลงพื้นที่สำรวจและติดตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชนตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง

ตรัง / เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2654 สถาบันพัฒนาองค์กรช…

อ่านรายละเอียด